Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Tin tức thời sự
(133)
Rationing licence plates to control vehicular movement
Luân phiên biển số xe để kiểm soát lượng xe cộ đi lại
The new traffic rules will come into effect from June 1 in Aizawl and it will be experimented for a month.
Các quy định mới sẽ có hiệu lực từ 1 tháng Sáu tại Aizawl và sẽ được thí điểm trong 1 tháng.

Mizoram is a state in northeastern India, with Aizawl as its capital city.
The state govt to start rationing licence plates to control vehicular movement in capital Aizawl.

Mizoram là một tiểu bang ở miền đông bắc Ấn Độ, có thủ phủ là Aizawl.
Chính quyền tiểu bang này bắt đầu luân phiên biển số xe để kiểm soát lượng xe cộ đi lại ở thủ phủ Aizawl.


The Mizoram government is hopeful of reducing traffic snarls in the state capital with a new set of rules which is expected to take vehicles off the roads by as much as 20%.
Chính quyền Mizoram hi vọng giảm tình trạng xe cộ ùn tắc trong thủ phủ tiểu bang bằng một loạt các quy định mới mà theo đó dự kiến sẽ giảm đến 20% lượng xe cộ trên đường.
The new traffic rules will come into effect from June 1 in Aizawl and it will be experimented for a month.
More than 23,800 vehicles are expected to rest every day when the new rules come into effect.
Các quy định mới sẽ có hiệu lực từ 1 tháng Sáu tại Aizawl và sẽ được thí điểm trong 1 tháng.
Dự kiến có hơn 23800 xe phải nghỉ chạy mỗi ngày khi các quy định mới có hiệu lực.
According to the new rules any vehicle, whose registration number ended with 1 or 2 can ply on Monday.
Likewise, any vehicle, whose registration ended with 3 or 4 can move on Tuesday, 5 or 6 on Wednesday, 7 or 8 on Thursday, and 9 and 10 on Friday, respectively. All vehicles will be free to ply on Saturday, Sunday and public holidays.
Theo quy định mới, các xe biển số có 1 hoặc 2 ở cuối thì có thể chạy vào ngày thứ Hai. Tương tự, các xe biển số có số 3 hoặc 4 thì chạy vào ngày thứ Ba, số 5,6 vào ngày thứ Tư, 7 hoặc 8 vào thứ Năm, và 9,10 thì chạy vào thứ Sáu, theo thứ tự. Thứ bảy, Chủ Nhật và ngày lễ thì xe nào cũng được phép chạy.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
2 Bình luận
duong2k4(30/10/2019 18:32:16)
good not goog
Jennieblackpink(03/09/2019 15:11:14)
very goog
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.