Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
The Most Remarkable Healthcare Innovations, Events, and Discoveries of 2018
Những khám phá đáng chú ý nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe năm 2018
The team is hoping to expand their research to long-term memory. It's a significant breakthrough, that could help us better understand the brain and issues affecting memory.
Nhóm hy vọng có thể mở rộng nghiên cứu sang bộ nhớ dài hạn. Đó là một bước đột phá quan trọng, có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bộ não và các vấn đề ảnh hưởng đến trí nhớ.
1. CRISPR Genome Editing: Curing Disease At A Genetic Level

Just last month, Salk Institute scientists used CRISPR genome editing to target the RNA of diseased cells. The team, led by Patrick Hsu, tested their technology against frontotemporal dementia. In the experiment, their method effectively restored healthy levels of protein to the neurons affected by the disease.
Though this isn't the first RNA-targeted use of CRISPR, it is a major breakthrough in its accuracy and safety.Click image for larger version Name:	crispr_genome_resiz​e_md.jpg Views:	4 siz​e:	75.8 KB ID:	19707
1. Phương pháp chỉnh sửa hệ gien CRISPR: Chữa bệnh ở cấp độ gien
Mới tháng rồi, các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Salk đã sử dụng phương pháp chỉnh sửa hệ gien CRISPR nhằm vào RNA của các tế bào mang bệnh. Nhóm nghiên cứu do ông Patrick Hsu dẫn đầu đã thử nghiệm công nghệ này để đối phó với căn bệnh mất trí nhớ tạm thời. Trong lần thử nghiệm này, phương pháp của họ đã khôi phục hiệu quả các mức độ protein khỏe mạnh so với các tế bào thần kinh bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này.
Mặc dù đây không phải là lần đầu sử dụng phương pháp CRISPR nhằm vào RNA nhưng là một bước đột phá lớn về độ an toàn và chính xác.

2. Electronic Skin: Display Data On Your Skin
In February of this year, a research team from the University of Tokyo unveiled semiconductor technology that can read the body's vital signs, and display them on a thin plastic material laid over your skin.
The display is made up of 16 by 24 micro LEDs and can be used to read your heart rate. The information can also be viewed on your smart device or sent directly to a medical professional.

Click image for larger version Name:	electronic_skin_resiz​e_md.jpg Views:	4 siz​e:	31.7 KB ID:	19708
2. Da điện tử: Hiển thị dữ liệu trên da
Hồi tháng hai năm nay, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Tokyo đã tiết lộ rằng công nghệ bán dẫn có thể đọc được tín hiệu sống của cơ thể và hiển thị lên một vật liệu nhựa mỏng đặt trên da.
Màn hình hiển thị được làm từ 16 đến 24 đèn LED siêu nhỏ, có thể dùng để đọc nhịp tim. Thông tin cũng có thể được đọc trên thiết bị thông minh hoặc gửi trực tiếp đến một chuyên gia y tế.
3. Cancer Vaccine: Human Trials Begin

Researchers at Standford University announced in February that they would be commencing the first human trials of a novel cancer therapy. Prior tests conducted on mice found that injections of immune-stimulating agents were able to eliminate all traces of cancer, and prohibit potential metastases build-ups.
Led by Dr. Ronald Levy, professor of oncology at Stanford, the human trials will see 15 lymphoma patients treated with the shots. It is an incredible breakthrough, that could present an all-new treatment for the eradication of cancer.
Click image for larger version Name:	cancer_vaccine_resiz​e_md.jpg Views:	4 siz​e:	39.7 KB ID:	19709
3. Vắc-xin ngừa ung thư: Bắt đầu thử nghiệm trên người
Các nhà nghiên cứu tại đại học Standford đã thông báo hồi tháng hai rằng họ sẽ bắt đầu thử nghiệm những liệu pháp chữa trị ung thư mới đầu tiên ở người. Các thử nghiệm trước đây được tiến hành trên chuột cho thấy việc tiêm các tác nhân kích thích miễn dịch có thể loại bỏ tất cả các dấu vết của ung thư và ngăn chặn hình thành các loại di căn tiềm ẩn.
Các thử nghiệm trên người doTiến sĩ Ronald Levy, giáo sư ngành ung thư học tại đại học Stanford dẫn đầu, sẽ chữa trị cho 15 bệnh nhân ung thư bằng phương pháp tiêm. Đây là một bước đột phá đáng kinh ngạc có thể mang đến một phương pháp điều trị hoàn toàn mới trong việc loại bỏ ung thư.
4. Synthesiz​ed Antibiotics: A Step Toward Bug-Resistant Medicines

A newly synthesiz​ed form of the antibiotic teixobactin could be at the frontier of battling drug-resistant bacterial strains such as MRSA. Created this March by researchers in Britain's University of Lincoln, the synthesiz​ed antibiotic has already been used to treat infections in mice.
It's early days, but the next potential step could be a commercial drug for human use. It could take as many as ten years until synthesiz​ed teixobactin can be prescribed, but it's a huge step towards fighting a growing epidemic of drug-resistant infections.Click image for larger version Name:	antibiotics_resiz​e_md.jpg Views:	4 siz​e:	32.7 KB ID:	19710
4. Thuốc kháng sinh tổng hợp: Bước tiến trong lĩnh vực thuốc kháng khuẩn
Một dạng siêu kháng sinh tổng hợp mới có thể trở thành lá chắn trước các chủng vi khuẩn kháng thuốc như MRSA. Được các nhà nghiên cứu tại đại học Lincoln nước Anh tạo ra hồi tháng ba, loại kháng sinh tổng hợp này hiện đã được sử dụng để điều trị nhiễm trùng ở chuột.
Đó là câu chuyện của những ngày đầu, có khả năng bước đi tiếp theo sẽ là một loại thuốc mang tính thương mại sử dụng ở người. Có thể mất đến 10 năm thì loại kháng sinh tổng hợp này mới được phép đưa vào đơn thuốc, nhưng đây vẫn là bước tiến to lớn trong việc chống lại dịch bệnh đang lây lan liên quan đến các dạng nhiễm trùng kháng thuốc.
5. Brain Implants: Improving Human Memory By Up To 15 Percent
A new "pacemaker" for the human brain funded in February 2018 by the US Department of Defense could boost the memory of sufferers of epilepsy, Parkinson's, and Alzheimer's disease.
It operates through deep-brain stimulation created by electrical pulses. Though this is not the first device of its kind, it does have a wider potential application than previous efforts, such as Ohio State University's Alzheimer's-targeted pacemaker.


Click image for larger version Name:	brain_resiz​e_md.jpg Views:	4 siz​e:	113.1 KB ID:	19711
5. Thiết bị cấy não: Cải thiện trí nhớ của người lên đến 15%
Một loại máy “kích sóng não” mới ở người được Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ hồi tháng 2 năm 2018 có thể tăng cường trí nhớ của những người mắc bệnh động kinh, Parkinson và Alzheimer's.
Chiếc máy này hoạt động nhờ cơ chế kích thích não sâu được tạo ra nhờ các xung điện. Dù không phải là thiết bị đầu tiên dạng này nhưng nó có khả năng ứng dụng cao hơn những nỗ lực trước đây, chẳng hạn như máy phát xung điện dành cho bệnh nhân Alzheimer's của đại học bang Ohio.
6. Double Face Transplant: A World's First
In January of this year, French surgeons performed the world's first double face transplant, after a patient's body rejected his initial graft from ten years prior. Surgeries of this kind are incredibly difficult, and the risk of rejection with face transplants is high.
However, this landmark surgery proves that re-transplantation is a possibility. It is a significant discovery, and proves how much we have yet to learn about this area of surgery.

Click image for larger version Name:	surgery_resiz​e_md.JPG Views:	4 siz​e:	78.5 KB ID:	19712
6. Ca ghép mặt kép đầu tiên trên thế giới
Hồi tháng Giêng năm nay, các bác sĩ phẫu thuật người Pháp đã thực hiện ca ghép mặt kép đầu tiên trên thế giới, sau khi cơ thể bệnh nhân đào thải phần cấy ghép ban đầu từ mười năm trước. Phẫu thuật dạng này cực kỳ khó, nguy cơ đào thải phần mặt cấy ghép khá cao.
Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật mang tính bước ngoặt này là bằng chứng cho thấy việc tái cấy ghép là khả thi. Đây là một khám phá quan trọng chứng tỏ chúng ta chưa tìm hiểu được nhiều về lĩnh vực phẫu thuật này.
7. Cycling to Improve Immune System: Proven to Boost T-Cell Production

Cycling can keep the elderly as healthy as people in their 20's, according to recent research from British scientists. This March they found that regular physical activity in adulthood can boost T-Cell production, protecting against attacks on the immune system.
The team studied 125 senior cyclists, and found that their immune systems rivalled those of people 50 years their junior. It's long been established that our sedentary lifestyles are bad for our health, but this study provides crucial data proving that a more active lifestyle can protect you from illness.
Click image for larger version Name:	cycling_resiz​e_md.jpg Views:	4 siz​e:	97.0 KB ID:	19713
7. Đạp xe giúp cải thiện hệ miễn dịch: Được chứng minh tăng cường quá trình sản xuất tế bào T.
Theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh, đạp xe có thể giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe như ở tuổi 20. Vào tháng ba năm nay, họ đã phát hiện các hoạt động thể chất thường xuyên ở tuổi trưởng thành có thể tăng cường quá trình sản xuất tế bào T, giúp bảo vệ cơ thể trước các cuộc tấn công vào hệ miễn dịch.
Nhóm đã nghiên cứu trên 125 người cao tuổi đi xe đạp và phát hiện ra hệ miễn dịch của họ có thể đem so với những người trẻ hơn đến 50 tuổi. Từ lâu, lối sống ít vận động đã được chứng minh là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhưng nghiên cứu này còn đưa ra những số liệu quan trọng chứng minh rằng một lối sống năng động hơn có thể bảo vệ chúng ta khỏi bệnh tật.
8. Needle-free Injections: Say Goodbye to Scary Shots
Portal Instruments, a start-up operating out of MIT, has developed an injection that requires no needles. Instead, the device ejects a high-pressure stream of the medication into the skin, reaching the bloodstream without the aid of a needle.
Called PRIME, the device delivers its doses at Mach 0.7, the cruising speed of a commercial airliner. Portal Instruments signed a commercial deal in December 2017, and those with an intense phobia of needles can expect PRIME to hit the market soon.Click image for larger version Name:	portal_instruments_resiz​e_md.jpg Views:	4 siz​e:	43.7 KB ID:	19714
8. Tiêm chủng không cần kim: Tạm biệt những mũi tiêm đáng sợ
Portal Instruments, một công ty khởi nghiệp hoạt động độc lập với MIT đã phát triển một kiểu tiêm không cần dùng kim. Thay vào đó, thiết bị sẽ đẩy một dòng thuốc áp lực cao xuyên qua da, đi vào trong máu mà không cần sự trợ giúp của kim tiêm.
Thiết bị với tên gọi PRIME, thực hiện mũi tiêm liều Mach 0.7, tương đương với tốc độ của một chiếc máy bay thương mại. Công ty Portal Instruments đã kí một thỏa thuận thương mại hồi tháng 12 năm 2017, những ai bị ám ảnh dữ dội vì kim tiêm đã có thể trông đợi PRIME sớm ra mắt thị trường.
9. Medicinal Contact Lenses: Winner of the MIT Sloan Healthcare Innovation Prize

Created by researchers at Harvard Medical School, Theraoptix is a new contact lens that slowly releases medication while worn. The lenses could be used to treat a variety of ocular ailments, including glaucoma.
Theraoptix won the $25,000 top prize at this year's MIT Sloan Healthcare Innovation Prize, and is crafted from fully FDA-approved materials. The lenses can be worn for a maximum of two weeks, and their drip-free medicine application could present a far more effective method of treating diseases of the eye.

Click image for larger version Name:	contact_lens_resiz​e_md.jpg Views:	4 siz​e:	32.5 KB ID:	19715
9. Kính thuốc áp tròng: Giành giải thưởng Sáng tạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe MIT Sloan
Được chế tạo bởi các nhà nghiên cứu tại Trường Y Harvard, Theraoptix là một loại kính áp tròng mới sẽ từ từ rã thuốc trong khi đeo. Kính áp tròng có thể được sử dụng để điều trị nhiều loại bệnh về mắt, bao gồm cả bệnh tăng nhãn áp.
Theraoptix đã giành giải thưởng cao nhất trị giá 25.000 đô la tại Giải thưởng Sáng tạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe MIT Sloan năm nay, toàn bộ đều chế tạo từ vật liệu được FDA chấp thuận. Cặp kính có thể đeo trong tối đa hai tuần, phương pháp khác ngoài kiểu nhỏ mắt có thể điều trị bệnh mắt hiệu quả hơn nhiều.
10. Killing Viruses With UV Light: A New Way to Fight the Flu

A new study published in 2018's February issue of Scientific Reports has shown that far-ultraviolet C (Far-UVC) light can kill flu viruses. The findings suggest that use of Far-UVC light in public areas like hospitals, schools, and airports could drastically reduce flu infections.
While conventional UV light is effective in killing viruses, it is also harmful to humans. Far-UVC light, on the other hand, is just as effective at wiping out viruses while presenting no health risks to humans. This could present an important and new trend in stopping the spread of viruses.Click image for larger version Name:	virus_resiz​e_md.jpg Views:	4 siz​e:	46.9 KB ID:	19716
10. Diệt virus bằng tia UV: Cách thức mới chống lại bệnh cúm
Một nghiên cứu mới được công bố vào tháng 2 năm 2018 trên mục Báo cáo khoa học đã chỉ ra rằng ánh sáng cực tím xa (Far-UVC) có thể tiêu diệt virus cúm. Các phát hiện cho thấy rằng việc sử dụng ánh sáng Far-UVC ở các khu vực công cộng như bệnh viện, trường học và sân bay có thể làm giảm đáng kể tình trạng nhiễm cúm.
Ánh sáng tia cực tím thông thường hiệu quả trong việc tiêu diệt virus thì cũng gây hại cho con người. Ngược lại, ánh sáng tia cực tím xa vừa có hiệu quả quét sạch virus, lại không gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Đây có thể là xu hướng mới và quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus.
11. Tooth Sensors: Real-time Diet Tracking
A team from Tufts University School of Engineering has developed a sensor that can be worn on your tooth, which provides real-time data on your dietary consumption. The device was announced in March of 2018, and can monitor your intake of sodium, glucose, and alcohol and wirelessly transmit the data.
While not the first tooth sensor to be developed, it does have the most comprehensive application of any similar technology. The device could be of huge benefit to medical professionals when treating patients.Click image for larger version Name:	tooth_sensor_tufts_resiz​e_md.png Views:	4 siz​e:	421.3 KB ID:	19717
11. Cảm biến đính răng: Theo dõi chế độ ăn uống theo thời gian thực
Một nhóm từ Trường Kỹ thuật Đại học Tufts đã phát triển một cảm biến có thể đính vào răng, cung cấp dữ liệu theo thời gian thực về mức tiêu thụ đồ ăn thức uống. Thiết bị đã được công bố vào tháng 3 năm 2018, có thể theo dõi lượng natri, glucose và rượu, cùng khả năng truyền dữ liệu như thiết bị không dây.
Mặc dù không phải là thiết bị cảm biến đính răng đầu tiên được phát triển, nhưng thiết bị này có tính ứng dụng toàn diện nhất so với bất kỳ công nghệ tương tự nào. Thiết bị này có thể mang lại lợi ích rất lớn cho các chuyên gia y tế khi điều trị bệnh nhân.
12. Chameleon-like Transplant Polymers: Adaptable Synthetic Skin for Humans
A team of bioengineers from across the globe have recently developed new transplant polymers that can mimic chameleon skin. In addition to its host of adaptable abilities, the material could also reduce the risk of rejection in skin-grafting and transplant procedures.
Revealed at the end of March 2018, the polymers were specifically designed to mimic organic tissue, and reduce the risk of inflammation. Though still in its early stages, these materials could be a major breakthrough in reconstructive surgery.


Click image for larger version Name:	chameleon_resiz​e_md.jpg Views:	4 siz​e:	141.2 KB ID:	19718
12. Polyme (hợp chất cao phân tử) cấy ghép giống như tắc kè: Da tổng hợp dành cho người
Một nhóm các nhà sinh học từ khắp nơi trên thế giới gần đây đã phát triển các loại polymer cấy ghép mới có thể bắt chước da của tắc kè. Ngoài khả năng thích ứng, vật liệu này cũng có thể làm giảm nguy cơ đào thải trong quá trình ghép da.
Được tiết lộ vào cuối tháng 3 năm 2018, các polyme được thiết kế đặc biệt để mô phỏng mô hữu cơ và giảm nguy cơ viêm nhiễm. Mặc dù vẫn còn trong giai đoạn đầu nhưng những vật liệu này có thể là một bước đột phá lớn trong phẫu thuật tái tạo.

13. Ingestible Sensors: Track Your Gut Health

Researchers from Australia's RMIT University developed an ingestible sensor in January of this year that can track the gases in your gut. The device measures the gases in your intestines, allowing doctors and scientists an insight into the digestive system that was previously impossible.
The sensors could help to diagnose gastrointestinal issues way before patients begin presenting symptoms. It could also be an invaluable piece of tech when it comes to studying colon cancer.


Click image for larger version Name:	ingestible_sensor_resiz​e_md.jpg Views:	4 siz​e:	44.4 KB ID:	19719
13. Cảm biến đường ruột: Theo dõi sức khỏe ruột
Các nhà nghiên cứu từ Đại học RMIT của Úc đã phát triển một cảm biến đường ruột vào tháng 1 năm nay có thể theo dõi các chất khí bên trong ruột. Thiết bị này đánh giá lượng khí trong ruột, cho phép các bác sĩ và nhà khoa học hiểu rõ hơn về hệ tiêu hóa mà trước đây là điều không thể.
Cảm biến có thể giúp chẩn đoán các vấn đề về đường tiêu hóa trước khi bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Điều này có thể trở thành một công nghệ vô giá khi nghiên cứu về ung thư ruột kết.
14. 3D Tissue Heart Model: Helping Us Understand the Effects of Prenatal Medication

A team from Syracuse University, led by Professor Zhen Ma, have replicated heart tissue from pluripotent stem cells. Their research, which was published in March 2018, allowed them to examine how certain medications affect the development of embryos.
The team chose to replicate the heart as it is the first organ a fetus develops. Their work could benefit countless expectant mothers, and guide them on which medications are and are not safe to ingest while pregnant.

Click image for larger version Name:	heart_tissue_resiz​e_md.jpg Views:	4 siz​e:	78.4 KB ID:	19720
14. Mô hình mô tim 3D: Giúp chúng ta hiểu được tác dụng của thuốc tiền sản
Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Syracuse, dẫn đầu bởi Giáo sư Zhen Ma, đã tái tạo mô tim từ các tế bào gốc đa năng. Nghiên cứu của họ, được công bố vào tháng 3 năm 2018, cho phép kiểm tra cách tác động một số loại thuốc đến sự phát triển của phôi.
Nhóm nghiên cứu lựa chọn tái tạo trái tim vì đây là cơ quan đầu tiên mà thai nhi phát triển. Công việc của họ có thể mang lại lợi ích cho vô số những phụ nữ sắp làm mẹ và hướng dẫn họ oại thuốc nào an toàn và không an toàn cho hệ tiêu hóa trong khi mang thai.
15. Prosthetic Brain System: Improving Memory With Electrodes
Scientists from Wake Forest Baptist Medical Center and the University of Southern California have developed a brain implant that can boost short-term memory capabilities by up to 37%. Their research was published in late March of this year.
The team surgically implanted electrodes into the brains of seizure-prone epilepsy patients. They recorded the neural codes of their subjects, and then replicated those patterns with the electrodes. The result was a marked increase in short-term memory, compared to the patients' baseline capabilities.
The team is hoping to expand their research to long-term memory. It's a significant breakthrough, that could help us better understand the brain and issues affecting memory.

Click image for larger version Name:	implant_brain_resiz​e_md.jpg Views:	4 siz​e:	41.7 KB ID:	19721
15. Hệ thống não nhân tạo: Cải thiện trí nhớ bằng điện cực
Các nhà khoa học từ Trung tâm y tế Wake Forest Baptist và Đại học Nam California đã phát triển một bộ cấy ghép não có thể tăng khả năng ghinhớ ngắn hạn lên đến 37%. Nghiên cứu của họ được công bố vào cuối tháng 3 năm nay.
Nhóm nghiên cứu đã phẫu thuật cấy điện cực vào não của những bệnh nhân
dễ lên cơn động kinh. Họ ghi lại mã thần kinh của các đối tượng rồi sao chép các mẫu đó bằng điện cực. Kết quả dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong bộ nhớ ngắn hạn, so với khả năng cơ bản của bệnh nhân.
Nhóm hy vọng có thể mở rộng nghiên cứu sang bộ nhớ dài hạn. Đó là một bước đột phá quan trọng, có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bộ não và các vấn đề ảnh hưởng đến trí nhớ.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.