Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
The robotic farm of the future isn’t what you’d expect
Trang trại rô-bô tương lai không như bạn nghĩ
When we think about automation, we often imagine robots just doing the work of humans.
Khi nghĩ về tự động hóa, ta thường tưởng tượng các rô-bô làm thay công việc của con người.
Our mental image is of an android in overalls, clocking in with a lunchbox full of oil and bolts, and grabbing a hammer. But that’s not what happens. The reality is much messier, and the process of automation is one of compromise and incremental progress. Agritech startup Iron Ox is the perfect example of this. After launching in 2015 with the aim of automating the hard work of growing produce, the company unveiled its first “autonomous” production farm last week. In 8,000 square feet of indoor space (roughly 0.2 acres), its engineers use proprietary robot systems to grow roughly 26,000 heads of lettuce, leafy greens, and herbs each year in hydroponic vats. The company says it should start selling its crop in “the next couple of months,” and it will be targeting restaurants first.
Trong đầu ta hình dung một người máy mặc đồ bảo hộ lao động, kẹp một hộp đầy dầu mỡ ốc vít, nắm chặt cây búa. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra. Thực tế lộn xộn hơn nhiều, và quá trình tự động hoá là một trong những quá trình tiến dần và thoả hiệp. Hãng non trẻ chuyên kỹ thuật nông nghiệp Iron Ox là ví dụ hoàn hảo về chuyện này. Sau khi ra mắt vào năm 2015 nhắm đến tự động hóa việc trồng trọt sản vật vất vả, công ty này đã khánh thành trang trại sản xuất “tự động” đầu tiên của mình hồi tuần rồi. Trong không gian trong nhà rộng 8.000 feet vuông (khoảng 0,2 mẫu), các kỹ sư dùng hệ thống rô-bô do riêng hãng sản xuất để trồng thủy canh khoảng 26.000 cây cà lách, rau xanh và rau thơm mỗi năm. Công ty này cho biết sẽ bắt đầu bán sản phẩm thu hoạch được trong "vài tháng nữa" và sẽ nhắm đến nhà hàng trước.
But, as co-founder and CEO Brandon Alexander explains to The Verge, despite the “autonomous” moniker, humans still play crucial roles in this farm. They are the ones who plant each seedling and package the finished product. Robots just aren’t ready to do it all. Getting to even this level of automation took years of work to navigate the constraints of modern robotics, says Alexander, who previously worked at Google’s research lab X and at influential robotics incubator Willow Garage. “There’s a huge difference between your equipment working one time for a video and it working every day,” he says. “Most people outside of robotics underestimate just how big that gap is.”
Nhưng, như Brandon Alexander, người đồng sáng lập cũng là Giám đốc Điều hành công ty giải thích với The Verge, dù mang tên "tự động", nhưng con người vẫn đóng vai chính trong trang trại này. Họ là người trồng từng cây giống và đóng gói thành phẩm. Rô-bô chưa sẵn sàng làm được mọi thứ. Alexander, trước đây từng làm việc trong phòng thí nghiệm nghiên cứu X của Google và ở lò nghiên cứu sản xuất rô-bô nổi tiếng Willow Garage cho biết: “Thậm chí đạt được mức tự động này cũng mất bao năm bỏ công tìm phương hướng qua bao hạn chế của ngành nghiên cứu sử dụng rô-bô hiện đại. Loại thiết bị chỉ trình diễn một lần để quay phim với thiết bị phải hoạt động hàng ngày hết sức khác nhau, ”ông cho biết. “Hầu hết người không làm trong ngành đều không hình dung nó khác đến mức nào.”
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.