Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Giáo dục
Finland's Unorthodox Education System
Hệ thống giáo dục 'khác người' của Phần Lan
Since it implemented huge education reforms 40 years ago, Finland's school system has consistently come at the top for the international rankings for education systems. Finnish children came top or very close to the top for science, reading and mathematics. So how do they do it?
Kể từ khi tiến hành cuộc cải cách giáo dục quy mô lớn cách nay 40 năm, nền giáo dục Phần Lan luôn nằm trong nhóm những nền giáo dục hàng đầu trên thế giới. Trẻ em Phần Lan đứng đầu hoặc thuộc nhóm đứng đầu (thế giới) về khoa học, môn tập đọc và toán học. Họ làm điều đó như thế nào?

Finnish children don't start school until they are 7.

Compared with other systems, they rarely take exams or do homework until they are well into their teens.

There is only one mandatory standardized test in Finland, taken when children are 16.

Trẻ em Phần Lan dưới 7 tuổi không phải đến trường.

Khác với các nền giáo dục khác, các em không phải làm bài tập về nhà hay phải thi cử cho đến khi các em 13 tuổi (hoặc lớn hơn).

Lên 16 tuổi học sinh Phần Lan mới phải tham gia một kì thi chuẩn hoá bắt buộc.
All children, clever or not, are taught in the same classrooms. The difference between weakest and strongest students is the smallest in the World.
Mọi trẻ em, thông minh hay không, đều được học trong cùng lớp giống nhau; Học sinh Phần Lan đồng đều nhất thế giới.

Teachers are selected from the top 10% of graduates.

Teachers only spend 4 hours a day in the classroom, and take 2 hours a week for "professional development".
Giáo viên được tuyển trạch từ số 10% sinh viên tốt nghiệp giỏi nhất.

Giáo viên chỉ đứng lớp có 4 giờ/ngày, và dành ra 2 giờ/tuần để nâng cao chuyên môn.

The school system is 100% state funded.

The national curriculum is only broad guidelines.
Hệ thống giáo dục hoàn toàn do nhà nước bỏ tiền ra.

Chương trình giảng dạy quốc gia chỉ là những hướng dẫn chung chung mà thôi.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.