Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
Dogs go out of their way to help upset owners, study shows
Chó luôn cố sức giúp chủ đang buồn khổ
Dogs will make a speedy effort to comfort their owners if they think they are upset, a study has shown for the first time.
Lần đầu tiên, một nghiên cứu cho thấy chó sẽ vội vã cố an ủi chủ nếu chúng nghĩ chủ đang buồn khổ.
Although anecdotally, dog owners claim that their pets are in tune with their emotions and will offer support in times of crisis, it has never been scientifically tested before. In a new study, scientists from Johns Hopkins University in Baltimore, US, took 34 dogs and positioned them behind a door which was closed with magnets, with their owners on the other side.
  Mặc dù chỉ là giai thoại, các chủ chó quả quyết chó cưng của mình cảm nhận được cảm xúc của họ và sẽ bày tỏ cảm thông những lúc họ buồn khổ, điều này chưa từng được khoa học kiểm chứng bao giờ. Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học của Đại học Johns Hopkins ở Baltimore, Mỹ, đã mang 34 con chó đặt phía sau cánh cửa đóng kín bằng nam châm, có chủ nhân ở bên kia cánh cửa.
While sitting behind the door, the owners were asked to either hum "Twinkle, Twinkle Little Star" or pretend to cry. They found that many of the dogs nosed their way through the door but did it three times more quickly when they thought their owners were upset and needed comforting. "We found dogs not only sense what their owners are feeling, if a dog knows a way to help them, they'll go through barriers to provide to help them," said lead author Emily Sanford, a graduate student in psychological and brain sciences at Johns Hopkins University.
Khi ngồi sau cánh cửa, chủ được yêu cầu hoặc ngâm nga bài " Twinkle, Twinkle Little Star" hoặc giả vờ khóc. Họ thấy nhiều chú chó thò mũi tìm cách qua cánh cửa nhưng chúng sẽ làm thế nhanh gấp ba lần khi chúng nghĩ chủ đang buồn khổ và cần an ủi. Chúng tôi nhận thấy chó không chỉ cảm nhận chủ đang cảm thấy gì, mà nếu tìm được cách giúp chủ, chúng sẽ vượt qua mọi rào cản để giúp chủ”, Emily Sanford, tác giả chính, sinh viên đang học lên thạc sĩ ngành tâm lý và khoa não tại Đại học Johns Hopkins, cho biết.
"Every dog owner has a story about coming home from a long day, sitting down for a cry and the dog's right there, licking their face. In a way, this is the science behind that. Dogs have been by the side of humans for tens of thousands of years and they've learned to read our social cues. Dog owners can tell that their dogs sense their feelings. Our findings reinforce that idea, and show that, like Lassie, dogs who know their people are in trouble might spring into action."
"Mỗi chủ chó đều kể cùng câu chuyện: về nhà sau một ngày cực nhọc, ngồi xuống kêu một tiếng là con cún đã ở ngay bên cạnh, liếm mặt. Dưới một góc độ nào đó, đây là lời giải thích khoa học: Loài chó đã ở bên con người hàng chục ngàn năm rồi nên chúng hiểu được các tín hiệu giao tiếp của chúng ta. Chủ chó đoan chắc chó cảm nhận được tình cảm của họ. Kết quả tìm thấy của chúng tôi củng cố ý tưởng đó, và cho thấy rằng, giống con Lassie, hễ chó nào biết chủ mình đang gặp khó khăn, là có thể lao vào hành động ngay.”
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.