Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Kinh tế
How formula milk firms target mothers who can least afford it
Cách các công ty sữa công thức nhắm tới các bà mẹ có ít khả năng mua nhất
Formula milk companies are continuing to use aggressive, clandestine and often illegal methods to target mothers in the poorest parts of the world to encourage them to choose powdered milk over breastfeeding, a new investigation shows.
Một cuộc điều tra mới cho thấy, các công ty sữa bột đang liên tục sử dụng các chiêu trò ồ ạt, lén lút và thường là bất hợp pháp để nhắm tới các bà mẹ ở những nơi nghèo nhất thế giới khuyến khích họ chọn sữa bột thay vì cho con bú sữa mẹ.
A Guardian/Save the Children investigation in some of the most deprived areas of the Philippines found that Nestlé and three other companies were offering doctors, midwives and local health workers free trips to lavish conferences, meals, tickets to shows and the cinema and even gambling chips, earning their loyalty. This is a clear violation of Philippine law.
  Điều tra của tổ chức Bảo vệ trẻ em ở một số cùng nghèo đói nhất của Philippines phát hiện Nestlé và ba công ty khác đang cho bác sĩ, nữ hộ sinh và nhân viên y tế địa phương đi miễn phí đến các hội nghị xa hoa, tiệc tùng, vé xem phim và ca nhạc và thậm chí cả thẻ đánh bài, để giành sự trung thành của họ. Đây là hành động vi phạm rõ ràng luật pháp Phi-líp-pin.
Representatives from Nestlé, Abbott, Mead Johnson and Wyeth (now owned by Nestlé) were described as a constant presence in hospitals in the Philippines, where only 34% of mothers exclusively breastfeed in the first six months. Here, they reportedly hand out “infant nutrition” pamphlets to mothers, which appear to be medical advice but in fact recommend specific formula brands and sometimes have money-off coupons.
Nhân viên bán hàng của các hãng Nestlé, Abbott, Đồng cỏ Johnson và Wyeth (bây giờ thuộc quyền sở hữu của Nestlé ) được miêu tả là có mặt suốt ở các bệnh viện tại Phi-líp-pin, nơi chỉ có 34% bà mẹ cho con bú bằng sữa mẹ trong sáu tháng đầu đời. Ở đây, theo như báo lại, họ phát sổ tay "dưỡng chất cho trẻ sơ sinh" cho các bà mẹ, làm như thể là tư vấn về y tế nhưng thực ra là khuyên dùng những thương hiệu sữa bột cụ thể và đôi khi còn có phiếu mua hàng giảm giá nữa.
Hospital staff were also found to be recommending specific formula brands in lists of “essential purchases” handed to new mothers. Targeted advertising on Facebook and partnerships with influential “mummy bloggers” means mothers are being exposed to more unregulated formula promotion than ever before. At the same time, powerful lobby groups have been working to curtail government legislation regulating formula marketing and promotion, in the Philippines and across the world. All companies have rejected the allegations and denied any wrongdoing.
Tổ chức này còn phát hiện thấy nhân viên bệnh viện gợi ý các nhãn hiệu sữa công thức cụ thể trong danh sách “những món cần mua” trao cho các bà mẹ mới sinh. Quảng cáo có chủ đích trên Facebook và quan hệ đối tác với các "bà mẹ viết blog" nhiều ảnh hưởng nghĩa là các bà mẹ đang tiếp xúc với nhiều quảng cáo sữa công thức không được kiểm soát hơn bao giờ hết. Đồng thời, các nhóm vận động hành lang nhiều thế lực đã và đang ra sức tìm cách giảm bớt luật lệ kiểm soát việc tiếp thị và quảng cáo sữa công thức của nhà nước, ở Philippines và trên toàn thế giới. Mọi hãng sữa đều bác bỏ những cáo buộc này và phủ nhận không hề làm gì sai trái cả.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.