Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Tin tức thời sự
Half the World's 152 Million Child Laborers Do Hazardous Work
152 triệu nhân công trẻ em của nửa thế giới đang làm công việc nguy hiểm
The International Labor Organization reports 152 million children are victims of child labor, with nearly half forced to work in hazardous, unhealthy conditions that can result in death and injury.
Tổ chức Lao động Quốc tế báo cáo 152 triệu trẻ em là nạn nhân của lao động trẻ em, với gần một nửa bị buộc phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm và có hại cho sức khỏe có thể dẫn đến tử vong và thương tật.
 Twenty years ago, hundreds of people, including children, participated in the Global March against Child Labor. They came to the International Labor Conference in Geneva demanding a Convention on the Elimination of the Worst Forms of Child Labor.
 Hai mươi năm trước, hàng trăm người, trong đó có cả trẻ em, đã tham gia Tuần hành toàn cầu phản đối lao động trẻ em. Họ đến Hội nghị Quốc tế Lao động ở Geneva yêu cầu phải có một Công ước về Xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.
Basu Rai from Nepal was the youngest of the marchers. Now, a grown man he recalls clambering on table tops chanting slogans. "Go, Go Global March. Stop, Stop Child Labor. We want education. No more tools in tiny hands. We want books and we want toys," he said. Rai was orphaned at age four. Homeless and without anyone to look after him, he became a street gangster, a rag picker, a delivery boy. He did anything to survive. Now, as an adult, he has become a Child Rights Activist.
Basu Rai xứ Nepal là người tuần hành nhỏ tuổi nhất. Bây giờ đã lớn, ông nhớ mình đã leo lên các mặt bàn hô vang khẩu hiệu. “Hãy Đi tuần hành Toàn cầu, đi nào. Hãy chấm dứt lao động trẻ em, chấm dứt đi. Chúng tôi muốn đến trường. Đừng bắt những đôi tay tí hon phải cầm công cụ nữa. Chúng tôi cần có sách và chúng tôi cần có đồ chơi," anh kể. Bốn tuổi Rai đã mồ côi. Không nhà cửa và không người nuôi dưỡng, anh đã trở thành một thằng du đãng, một đứa nhặt rác, một thằng bé giao hàng. Anh làm mọi thứ để sống. Bây giờ, khi đã trưởng thành, anh đã trở thành Người đấu tranh cho Quyền trẻ em.

"But, still I am afraid because I am a father to a two-month old daughter and then because the world is not safe for the children. So, this is our collective responsibility to work together for the sake of the childhood…But, still there are 152 million children who are languishing in a kind of slavery," said Rai. Kailash Satyarthi, an Indian children's rights activist and Nobel peace prize laureate, led the 1998 Global March of enslaved and trafficked children. He said progress has been made since then, but much remains to be done.
"Thế nhưng, tôi vẫn lo lắng vì đã là cha của 1 bé gái hai tháng tuổi thế mà thế giới này chẳng an toàn cho trẻ. Vì vậy, cùng nhau đấu tranh vì lợi ích của trẻ thơ là trách nhiệm chung của chúng ta ... Thế mà vẫn còn 152 triệu trẻ em đang tiều tụy rạc rày như nô lệ, "Rai Kailash Satyarthi, nhà hoạt động vì quyền trẻ em của Ấn Độ và là người đoạt giải Nobel hòa bình, từng dẫn đầu cuộc tuần hành toàn cầu năm 1998 vì trẻ em bị nô dịch và bị buôn lậu, cho biết. Ông nói từ đó đến nay, tình hình có khả quan hơn, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.