Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Giáo dục
German High Schoolers Complain English Exam Was Too Hard
Học sinh trung học Đức khiếu nại bài thi tiếng Anh quá khó
High school students in Germany have gathered tens of thousands of signatures in an online petition to complain about an "unfair" final English exam, saying the test was much harder than in previous years.
Học sinh trung học ở Đức đã thu thập hàng chục ngàn chữ ký trong một đơn kiến nghị trên mạng để khiếu nại về 1 kỳ thi tiếng Anh cuối khóa "không công bằng", cho rằng bài thi này khó hơn nhiều so với những năm trước.
By Sunday, the students from the southwestern state of Baden-Wuerttemberg had gathered almost 36,000 signatures — even though only 33,500 people took last month's statewide exam. They complained that text excerpts from American author Henry Roth's 1934 novel "Call it Sleep" were too difficult and obscure to analyze and asked for the grading to be more lenient this year.
Vào ngày Chủ nhật, học sinh ở bang Baden-Wuerttemberg phía Tây nam đã thu thập gần 36.000 chữ ký - mặc dù chỉ có 33.500 người tham gia kỳ thi toàn bang vào tháng trước. Họ khiếu nại các trích đoạn trong tiểu thuyết "Call it Sleep” xuất bản năm 1934 của tác giả Mỹ Henry Roth quá khó và tối nghĩa chẳng phân tích được nên yêu cầu năm nay phải chấm điểm rộng rãi hơn.
The final high school exams in Germany — called the Abitur — are a rite of passage that all students who want to enter university have to pass. Only those with excellent grades and test scores will get into the most coveted university programs, with medicine among the hardest. But other subjects like engineering or language studies also offer only a limited amount of places. Many German students, parents and teachers have been stressed out for months over the Abitur. Often schools will cancel all regular classes for younger students during the tests so the Abitur students won't be disturbed.
Các kỳ thi trung học cuối cấp ở Đức – gọi là Abitur - là một nghi thức chuyển tiếp mà mọi học sinh phải đậu mới được vào đại học. Chỉ học sinh có xếp loại và điểm thi xuất sắc mới được nhận vào các chương trình đại học được thèm muốn nhất, trong đó ngành y thuộc loại khó vào nhất. Tuy nhiên các môn khác như kĩ thuật hoặc nghiên cứu ngôn ngữ cũng ít trường nhận vào. Nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên Đức căng thẳng hàng mấy tháng trời vì kỳ thi cuối cấp này. Thường thì trong các kỳ thi này, trường sẽ hủy mọi lớp học bình thường dành cho học sinh lớp dưới để học sinh thi cuối cấp không bị ảnh hưởng.
The online petition has created such uproar that even state governor Winfried Kretschmann weighed in, though he showed only limited compassion. "There's no right to a simple Abitur," he told the frustrated teenagers. "You wish for it, but you don't have a right to it." At the same time Kretschmann admitted that his own English skills were too weak to actually judge whether the disputed text had been overly difficult, the German news agency dpa reported.
Đơn kiến nghị trực tuyến này gây xôn xao đến nỗi cả thống đốc bang Winfried Kretschmann cũng phải có ý kiến, dù chỉ bày tỏ chút ít cảm thông. "Không có quyền làm kỳ thi cuối cấp đơn giản đi," ông nói với các thanh thiếu niên đang thất vọng. "Ước gì mình có quyền đó, nhưng mình không có quyền đó." Cùng lúc, Kretschmann cũng thú nhận các kỹ năng tiếng Anh của mình quá yếu để đánh giá bài văn đang gây tranh cãi có khó quá mức hay không, hãng thông tấn xã Đức DPA cho biết.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.