Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Tin tức thời sự
America's Air Isn't Getting Cleaner as Fast as It Used To
Bầu không khí ở Mỹ không còn sạch lại nhanh như trước đây
For decades America’s air was getting cleaner as levels of a key smog ingredient steadily dropped.
Trong nhiều thập kỷ, bầu không khí nước Mỹ đã ngày càng trong lành hơn vì nồng độ của một thành phần chính tạo nên sương mù giảm liên tục.
That changed about seven years ago when pollution reductions leveled off, a new study found. This means when tighter federal air quality standards go into effect later this year, many more cities may find themselves on the dirty air list.
 Một nghiên cứu phát hiện ra cách đây khoảng 7 năm, chuyện đó đã thay đổi khi việc giảm ô nhiễm đã khựng lại. Vậy có nghĩa là khi các tiêu chuẩn khó khăn hơn về chất lượng không khí của liên bang có hiệu lực vào cuối năm nay, thì sẽ thêm nhiều thành phố có thể sẽ thấy tên mình nằm trong danh sách có không khí bẩn.
There are several reasons for the flattening of nitrogen oxide levels including hard-to-reduce industrial and truck pollution, said study co-author Helen Worden, a scientist at the National Center for Atmospheric Research in Boulder, Colorado.
Có vài lý do khiến nồng độ ôxit ni tơ không giảm không tăng, trong đó có lý do khó giảm ô nhiễm do xe tải, và trong ngành sản xuất, Helen Worden, đồng tác giả nghiên cứu, một nhà khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia ở Boulder, Colorado cho biết.
The study, in Monday’s Proceedings of the National Academy of Sciences, used satellite and ground measurements to track nitrogen oxides, a major ingredient in smog. Levels fell 7 percent from 2005 to 2009, but only dropped 1.7 percent from 2011 to 2015. “We can’t say anymore it’s going down,” Worden said. The results also show the U.S. Environmental Protection Agency’s computer models overestimate how clean the air really is, said University of North Carolina’s Jason West, who wasn’t part of the study.
Nghiên cứu này, trong biên bản họp hôm thứ hai của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, đã sử dụng các hệ thống đo lường vệ tinh và mặt đất để theo dõi ôxit nitơ, một thành phần chính trong sương mù. Nồng độ giảm 7% từ năm 2005 đến năm 2009, nhưng từ năm 2011 đến năm 2015, nồng độ chỉ giảm có 1,7% . Worden cho biết “Ta chẳng còn có thể nói nó đang giảm.” Các kết quả cũng cho thấy các chương trình mô phỏng bằng máy tính của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đánh giá quá lố mức độ sạch thực sự của bầu không khí, ông Jason West thuộc Đại học Bắc Carolina, người không tham gia cuộc nghiên cứu, phát biểu.
Smog is created when nitrogen oxides and volatile organic compounds cook in sunlight. Those chemicals come from cars, trucks, power and industrial plants. In 2015, the EPA proposed new air quality standards limiting smog levels to 70 parts per billion, down from the current 75 parts per billion. Those rules are slated to go into effect this fall, but that has been delayed once already. More than 170 counties in the United States are already exceeding the older clean air standard for smog, according to the EPA.
Sương mù được tạo ra khi khí nitơ oxit và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi bị đun nóng (tác động với nhau) dưới nắng trời. Những hóa chất này do xe hơi, xe tải, các nhà máy điện và nhà máy sản xuất thải ra. Vào năm 2015, cơ quan bảo vệ môi sinh (EPA) đã đề nghị các tiêu chuẩn mới về chất lượng không khí, hạn chế nồng độ sương mù từ hiện tại 75 phần tỷ, chỉ còn 70 phần tỷ. Các điều luật này dự kiến sẽ có hiệu lực vào mùa thu này, thế nhưng đã bị trì hoãn một lần rồi. Theo EPA, hơn 170 hạt ở Hoa Kỳ đã vượt quá chuẩn cũ về sương mù có trong không khí sạch.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.