Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Giáo dục
Cooking Classes Aim to Restore Health After Addiction
Các lớp nấu ăn nhằm lấy lại sức khoẻ sau cai nghiện
At Boston Medical Center, patients recovering from drug dependencies are getting healthier one meal at a time.
Tại trung tâm y tế Boston, các bệnh nhân hết nghiện ma túy đang khỏe dần qua từng bữa ăn.
 For years, the hospital has offered cooking classes for patients with medical conditions such as heart disease. It also runs a food store for poor patients who receive fresh food as part of their treatments. The newest class is “Cooking for Recovery.” It is connected to the spreading belief that many forms of treatment are needed to recover from drug and alcohol dependency, also called addiction.
Từ lâu, bệnh viện này đã mở các lớp nấu ăn dành cho bệnh nhân bị những chứng như bệnh tim. Trung tâm này cũng có một cửa hàng thực phẩm để bệnh nhân nghèo nhận thực phẩm tươi như một phần của phác đồ điều trị. Lớp học mới nhất này có tên "Nấu ăn để khỏe lại". Lớp học này dựa trên ý kiến của nhiều người cho rằng cần có nhiều cách để chữa khỏi nghiện ma túy và rượu, hay còn gọi là nghiện.
Michael Botticelli is the head of the medical center’s Grayken Center for Addiction and former director of the government’s Office of National Drug Control Policy. He says, “recovery is not just about stopping the use of alcohol and drugs, it’s about how do we return people to a sense of wellness and a sense of well-being.” On a recent Thursday, cook Tracy Burg taught patients how to make a meal of chicken and vegetables.
Michael Botticelli là giám đốc trung tâm cai nghiện Grayken của trung tâm Y tế này và là cựu giám đốc của Văn phòng chính sách kiểm soát ma túy quốc gia của chính phủ. Ông nói, "Hết bịnh không chỉ là ngưng dùng rượu và ma túy, mà là làm mọi người cảm thấy khỏe mạnh và hạnh phúc trở lại." Hôm thứ năm rồi, đầu bếp Tracy Burg đã dạy bệnh nhân cách làm món gà với rau củ.
“Mood enhancers” — vegetables and whole grains — sat on the side on one side of the table. “Mood depressors” — foods with a lot of sugar — sat on the other side. Good healthy eating is often forgotten during recovery, Burg said. And many addicts desire sugary foods that affect the same areas of the brain as drugs, she said. This can lead to rising and falling blood sugar levels, depression and possible return to drug use. Burg said many addicts have serious stomach problems because much of the organ’s healthy bacteria have been destroyed. She teaches that eating fiber can improve bacteria health.
“Món làm tinh thần phấn chấn” - rau củ và ngũ cốc nguyên hạt – để ở một bên của bàn ăn. “Món gây phiền muộn” – thức ăn có nhiều đường – đặt ở bên kia, Burg cho biết, mọi người thường coi nhẹ chuyện ăn uống lành mạnh ngon lành khi đang hồi phục. Bà cho biết nhiều con nghiện thèm đồ ngọt, những món tác động lên cùng vùng não như ma túy vậy. Ăn ngọt có thể làm đường huyết lên xuống, trầm cảm và có thể khiến bệnh nhân dùng ma túy trở lại. Burg cho biết nhiều con nghiện bị đau dạ dày nặng vì đa phần vi khuẩn có lợi của cơ quan này đã bị hủy diệt. Bà khuyên ăn chất xơ có thể sẽ tốt cho sức khỏe của vi khuẩn có lợi..
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.