Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
Things kids born in 2018 will never experience, thanks to technology
Nhờ công nghệ mà những đứa trẻ sinh năm 2018 sẽ không trải nghiệm những thứ sau:
Kids born in 1988 grew up not knowing a world without personal computers. Kids born a decade later never knew a world in which the internet didn’t exist. For those born in 2008, smartphones have always been around. What’s the world going to look like for those born in 2018, then?
Trẻ em sinh năm 1988 không biết đến một thế giới không có máy tính cá nhân.Một thập niên sau, trẻ em sinh ra chẳng thể biết được một thế giới mà Internet không tồn tại thì như thế nào. Với những trẻ sinh ra năm 2008 thì đã thấy điện thoại thông minh bủa vây lấy mình rồi. Vậy thế giới sẽ như thế nào với những em bé sinh năm 2018?
Apple CEO Tim Cook has been pretty open about his desire to live in a world in which paper money simply doesn’t exist. Chances that, by the time your little sprog reaches his or her late teens, cash money will have gone the way of the dinosaurs.
The rise of NFC payment technology, Blockchain and Cryptocurrencies mean that talk of cashing a check or carrying a money clip will instantly mark out parents as being, like, totally ancient.
CEO của Apple, Tim Cook đã nói khá cởi mở về mong muốn của ông được sống trong một thế giới mà tiền giấy không tồn tại. Rất có thể, khi nhóc nhà bạn đến tuổi 19 đôi mươi thì tiền giấy sẽ biến mất như cái cách mà loài khủng long đã tuyệt chủng.
Công nghệ thanh toán NFC, Blockchain và tiền ảo phát triển đồng nghĩa với chuyện thanh toán bằng chi phiếu hay mang ví kẹp tiền của các bậc cha mẹ trở nên hoàn toàn lạc hậu.
Being able to speak another language will only become more necessary as globalism brings the world closer and closer together. Fortunately, technology is here to help. Machine translation is already more impressive than most people would have predicted just a few years back. Give it another 18 years and reaching for your English-to-French phrase book will look as antiquated as pulling out an abacus to calculate your tip in a restaurant.

Click image for larger version Name:	8dieu4-1522733451263416617872.jpg Views:	0 siz​e:	70.3 KB ID:	19565
Biết nói một ngôn ngữ khác chỉ trở nên cần thiết khi quá trình toàn cầu hóa đưa các quốc gia xích lại gần nhau hơn. May mắn thay, công nghệ sẽ trợ giúp. Dịch tự động vốn đã ấn tượng hơn rất nhiều so với mong đợi của hầu hết mọi người chỉ trong vài năm trở lại đây. 18 năm nữa việc tra từ điển để đọc cuốn song ngữ Anh-Pháp dường như cổ lỗ sĩ giống như bạn gảy bàn tính để tính tiền ăn trong nhà hàng vậy.
While current controversies like the Cambridge Analytica Facebook saga may have some impact on the regulation of user data, we don’t see the tide turning for what technology is doing to our privacy.

By 2036, smart cities will analyze every move we make outside while smart devices, equipped with the latest A.I. insights, will do much the same for the home. There’s every chance that the world of 2018 will be looked at as the “good old days” when it comes to our respective privacy.
Mặc dù những tranh cãi hiện nay giống như trường hợp vụ việc ồn ào của Facebook liên quan đến Cambridge Analytica có thể có vài tác động đến quy định về dữ liệu người dùng, nhưng chúng tôi nhận thấy xu hướng vẫn là công nghệ làm mất quyền riêng tư của chúng ta.

Đến năm 2036, các thành phố thông minh sẽ phân tích từng hành động chúng ta thực hiện bên ngoài, còn các thiết bị thông minh được trang bị công nghệ AI mới nhất sẽ làm điều tương tự bên trong ngôi nhà. Rất có thể là thế giới thời 2018 sẽ được coi như là "những ngày tươi đẹp" khi nói đến quyền riêng tư của chúng ta.
By 2038, we hope to see the end of poverty. New types of food, such as lab-grown meat and genetically modified crops, will feed the growing global population.

Fresh approaches to medical diagnosis and treatment will also wipe out many of the diseases which currently devastate large parts of the world, such as HIV and malaria. At the same time, greater levels of education will be enjoyed by people around the world thanks to connectivity and online learning tools.


Click image for larger version Name:	20141112155055-b-2.jpg Views:	0 siz​e:	105.5 KB ID:	19566
Đến năm 2038, chúng ta hi vọng không thấy cảnh đói nghèo nữa. Những loại thức ăn mới, như thịt làm ra từ trong phòng thí nghiệp và cây trồng biến đổi gen, sẽ nuôi sống cho dân số toàn cầu đang tăng lên từng ngày.

Các phương pháp mới về chẩn đoán và điều trị y khoa cũng sẽ loại bỏ nhiều căn bệnh hiện đang hoành hành nhiều nơi trên thế giới như HIV và sốt rét. Đồng thời, mọi người khắp nơi trên thế giới sẽ cùng được hưởng thụ trình độ học vấn cao hơn nhờ vào khả năng kết nối và những công cụ học tập trực tuyến.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
1 Bình luận
nutran(03/04/2018 20:38:06)
Còn lâu lắm mới thực hiện được,đang 2018 sang 2038 chắc phải chờ trên 20 năm !!!
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.