Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Giáo dục
Two-thirds of US students are taught climate change badly, study finds
Nghiên cứu cho thấy 2/3 học sinh Mỹ bị dạy sai về biến đổi khí hậu
Nearly two-thirds of schoolchildren in the US are taught lessons on climate change that do not rise to the level of a sound science education, according to new research on Thursday. The finding provide(s) new evidence on the source of the confusion and denial surrounding global warming in American public life.
Theo nghiên cứu mới hôm thứ Năm, các bài học về biến đổi khí hậu, dạy cho gần 2/3 học sinh phổ thông, không đạt mức giáo dục khoa học đúng đắn. Phát hiện này đưa ra bằng chứng mới về lý do sâu xa vì sao dân Mỹ hiểu sai nên không tin có chuyện khí hậu toàn cầu đang nóng lên.
In the first national survey of classroom science teachers, researchers found there was short shrift given to the teaching of climate change in public middle and high schools in all 50 states. The survey of 1,500 teachers, published in Science on Thursday, found most pupils spend only an hour or two in the course of an academic year learning about climate change in middle and high school – and much of what they are taught is confusing or simply wrong.
Trong cuộc khảo sát toàn quốc lần đầu tiên về giáo viên dạy khoa học trên lớp, các nhà nghiên cứu nhận thấy giáo viên ít quan tâm đến việc giảng dạy về biến đổi khí hậu trong các trường trung học cơ sở và phổ thông công lập ở toàn bộ 50 tiểu bang. Cuộc khảo sát trên 1.500 giáo viên, được công bố trên tạp chí Science hôm thứ Năm, cho thấy phần lớn học sinh chỉ học một hai tiếng về biến đổi khí hậu trong cả năm học - mà đa phần những gì họ được giảng dạy đều khó hiểu hoặc sai bét.
Only 38% of American schoolchildren were taught lessons that adhere to the scientific consensus that climate change is largely the result of the burning of fossil fuels, the researchers from Pennsylvania State University and the National Centre for Science Education found. Some 30% of teachers spent less than an hour on climate change during the last academic year, the researchers found. In higher grades, much of that time was spent going over old material without introducing more advanced material. Some 7% attributed recent warming to natural causes – which is simply wrong – while 4% of teachers avoided talking about the cause of climate change.
Các nhà nghiên cứu của Đại học bang Pennsylvania và trung tâm Khoa học Quốc gia phát hiện rằng chỉ có 38% học sinh Mỹ được dạy đúng tinh thần khoa học là khí hậu biến đổi phần lớn là do đốt cháy nhiên liệu hoá thạch. Các nhà nghiên cứu nhận thấy, khoảng 30 % giáo viên chỉ bỏ ra chưa đầy 1 tiếng đồng hồ để dạy về biến đổi khí hậu trong suốt một năm học. Trong các lớp cao hơn, phần lớn thời gian dạy về biến đổi khí hậu chỉ là ôn lại bài cũ chứ không đưa vào tài liệu trình độ cao hơn. Khoảng 7% giáo viên cho rằng khí hậu toàn cầu nóng lên gần đây là do nguyên nhân tự nhiên – sai hoàn toàn - còn 4% giáo viên tránh nói về nguyên nhân biến đổi khí hậu này.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.