Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Y học - Sức khoẻ
If You Wake Up At The Same Time Every Night, Your Body Might Be Trying To Tell You Something
Nếu đêm nào cũng tỉnh giấc vào đúng giờ ấy, cơ thể đang báo hiệu cho bạn biết điều gì đó
Waking up in the middle of the night is frustrating. Your mind feels weak, but your body feels like it's screaming at you.
Tỉnh giấc lúc nửa đêm thật khổ sở. Đầu óc yếu ớt, nhưng cơ thể cứ như đang gào thét.
9:00 PM - 11:00 PM

People who have difficulty falling asleep between 9:00 p.m and 11:00 p.m tend to be overly stressed. It's likely that your metabolism has slowed down and your brain's amygdala is working overtime. This area of your brain is responsible for the fight or flight response.
Participate in some relaxation exercises before you sleep to calm your mind and increase oxygen flow in your body.
Người khó ngủ trong khoảng thời gian từ 9- 11 giờ tối, thường bị stress quá độ. Có khả năng hệ thống trao đổi chất hoạt động chậm lại và phần não ghi nhận kích động hoạt động quá mức. Vùng não này quyết định phản ứng sinh tồn khi gặp nguy hiểm: đánh lại hay là bỏ chạy đây.
Hãy tập những động tác thể dục thư giãn trước khi ngủ để làm dịu thần kinh và tăng lượng ô-xi tuần hoàn trong trong cơ thể.
11:00 PM - 1:00 AM
This is the time your gall bladder is most active. The bile stored in your gall bladder works to break down everything you ate before you slept and digest it properly.

If you're waking up between 11:00 p.m to 1:00 a.m, it may be because your body is having trouble absorbing your last meal. Try eating earlier or ask your doctor if you suffer from a food intolerance.
There was a time I was always waking up at this time. I visited my doctor, and after several tests, she discovered that I have a dairy intolerance.
Đây là thời gian túi mật của bạn hoạt động nhiều nhất. Mật chứa trong túi mật hoạt động để chia nhỏ và tiêu hóa mọi thứ bạn ăn trước khi ngủ.

Nếu thức dậy từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, có thể là vì cơ thể bạn đang gặp khó khăn hấp thu bữa ăn cuối ngày. Hãy ráng ăn sớm hoặc hỏi bác sĩ xem mình có bị không hấp thu được một loại thức ăn nào đó không.

Có thời gian tôi cứ tỉnh giấc vời thời điểm này. Tôi đến khám bác sĩ, rồi sau vài xét nghiệm, bác sĩ phát hiện ra cơ thể tôi không hấp thu được sản phẩm làm từ sữa.
1:00 AM - 3:00 AM
After digestion, your liver is working to flush out toxins. Make sure you're staying hydrated so that your system doesn't have trouble detoxifying.
Dehydration can lead to a host of problems, and if it goes unnoticed, your body will start to take stored water from your blood cells.
Sau khi tiêu hoá, gan làm việc để tống chất độc ra khỏi cơ thể. Hãy đảm bảo uống đủ nước để cơ thể giải độc dễ dàng.

Mất nước có thể gây ra đủ loại bịnh, và nếu không để ý, cơ thể sẽ bắt đầu lấy nước trữ trong tế bào máu của bạn ra xài.
3:00 AM - 5:00 AM
Waking up in the middle of the night is frustrating. Your mind feels weak, but your body feels like it's screaming at you.
These times are associated with your lungs and your emotions. People who wake up at this time are usually feeling sad about something. To avoid disrupting your sleep cycle, do some breathing exercises before you go to bed to release feel-good hormones.
Tỉnh giấc lúc nửa đêm thật khổ sở. Đầu óc yếu ớt, nhưng cơ thể cứ như đang gào thét.

Thời gian này gắn liền với phổi và cảm xúc. Người tỉnh giấc vào thời điểm này thường đang buồn chuyện gì đó. Để tránh gián đoạn chu kỳ ngủ, hãy tập hít thở trước khi ngủ để cơ thể tiết ra hooc-môn hạnh phúc.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.