Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
Rise of the drones: from policing the streets to painting your house
Máy bay không người lái đảm nhiệm ngày càng nhiều công việc trong cuộc sống: từ tuần tra đường phố đến sơn tường nhà
With automation and artificial intelligence the delivery of parcels is only the tip of the iceberg for the next generation of drones.
Với trí tuệ nhân tạo kết hợp cùng tự động hóa, việc giao những gói hàng chỉ là một phần việc cỏn con với thế hệ máy bay không người lái tương lai.
If technology companies have their way, the buzz of a drone will soon be as ubiquitous as the glint of a smartphone screen. Facebook aims to deliver internet access from drones high in the stratosphere, Google wants to drop piping hot food at your door via quadcopter, and Amazon has just patented a shoulder-mounted drone to help police officers.
Nếu các công ty công nghệ làm theo ý mình, thì chẳng bao lâu nữa, đâu đâu cũng có tiếng vù vù của máy bay không người lái giống hệt như khắp nơi hiện nay đầy ánh sáng lấp lánh của màn hình điện thoại thông minh vậy. Facebook hướng đến phủ sóng Internet bằng máy bay không người lái từ tầng bình lưu, Google muốn giao hàng nhanh tận nhà nhờ chiếc máy bay 4 cánh, còn Amazon vừa cấp bằng sáng chế cho chiếc máy bay đậu trên vai trợ giúp sĩ quan cảnh sát.
Today’s commercial drones carry lightweight radios and cameras, and pack powerful lithium ion batteries whose flight times last minutes rather than seconds. But that is nothing compared to what could be coming soon. The change that Silicon Valley is working towards, and that many people fear, is drones harnessing the growing power of automation and artificial intelligence. When drones no longer need humans to control them, their usefulness will improve exponentially.
Những chiếc máy bay thương mại không người lái hiện nay được gắn camera và radio loại nhẹ, có pin Li-ion rất mạnh có thể bay kéo dài hàng phút chứ không phải phải vài giây thôi đâu. Nhưng như thế chả nhằm nhò gì so với những chiếc máy bay sắp tới đây. Sự thay đổi mà Thung lũng Silicon đang cố gắng đạt được, và khiến nhiều người quan ngại, là các máy bay không người lái sẽ tận dụng khả năng ngày một lớn mạnh của ngành tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Khi máy bay không người lái không cần con người điều khiển nữa, năng lực của chúng sẽ tăng theo cấp số nhân.
Deliveries of small packages, medicines and takeaway food, all of which have already happened, are only the tip of the iceberg. Why put up scaffolding to paint your house when an intelligent drone could do it in a flash? Drones could swarm into agriculture, industry and sports. They could hunt for missing hikers, respond to burglar alarms, and act as mobile speed cameras. Uber thinks that autonomous drones will one day even transport people around cities. Such is the hype. But for every tech company with its head in the clouds, there are problems to bring them back down to earth.Click image for larger version Name:	c700x420.jpg Views:	0 siz​e:	72.8 KB ID:	19518
Giao những gói hàng nhỏ, thuốc men và đồ ăn mang về, tất cả những việc đã được thực hiện như vậy, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vì sao phải bắc giàn giáo để sơn nhà khi một chiếc máy bay thông minh có thể làm gọn lẹ nhỉ? Máy bay không người lái có thể tràn vào nông nghiệp, công nghiệp và thể thao. Chúng có thể tìm người đi bộ đường dài mất tích, phản ứng khi có chuông báo trộm, và làm máy quay phim tốc độ di động. Uber cho rằng thậm chí một ngày nào đó máy bay không người lái không cần người điều khiển có thể đưa con người đi lại quanh thành phố. Chuyện này thật cường điệu. Nhưng đối với mỗi công ty công nghệ hồn lơ lửng trên mây, thì luôn có những bài toán làm cho họ tỉnh mộng.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
1 Bình luận
hodoanthinh@gmail.com(09/03/2018 19:19:22)
hello
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.