Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Kinh tế
Venezuelans recycle worthless bolivar bills into crafts
Người Venezuela gấp đồng bolivar mất gần hết giá trị thành đồ thủ công
A family of Venezuelan immigrants to Colombia are repurposing their worthless bolivars into origami-made paper wallets, belts and even purses as the currency plunges further in value amid four-digit inflation.
Một gia đình người Venezuela nhập cư Colombia đang chuyển đổi mục đích sử dụng những đồng bolivars (đồng tiền của Venezuela) mất gần hết giá trị thành những món đồ thủ công như ví, dây nịt, và thậm chí là túi xách khi đồng tiền này cứ mất giá thêm - lạm phát 4 con số.
Each collector item produced by Richard Segovia fetches between $10 and $15 — a huge markup from the pennies that bolivars retrieve on Venezuela's black market.
Mỗi món đồ lưu niệm do Richard Segovia sản xuất kiếm được khoảng 10-15 đô la Mỹ - một khoản tiền lãi khổng lồ từ hoạt động thu gom những đồng tiền lẻ bolivars trên thị trường chợ đen Venezuela.
Segovia, 24, arrived two months ago to the Colombian border city of Cucuta with his wife and a cousin fleeing a dead-end job at a warehouse in Venezuela, where he made the equivalent of just $2.50 a month. He came up with the idea to make artwork one night when he and his cousin were back in Caracas staring at a pile of cash.
Hai tháng trước, Richard Segovia, 24 tuổi đã cùng vợ và một người em họ đến phố Cucuta ở biên giới Colombia bỏ công việc không có tương lai tại một nhà kho trên đất Venezuela, nơi đó anh kiếm khoảng 2,5 đô la Mỹ một tháng. Anh nảy ra ý tưởng gấp tiền thành đồ thủ công sau một đêm anh và người em họ trở lại Caracas thấy người ta xếp tiền thành đống.
"We had a lot of cash but nothing to buy, because in Venezuela your money is worth nothing," he said.
Anh cho biết: "Chúng tôi có rất nhiều tiền mặt nhưng không có mua được gì, vì đồng tiền ở Venezuela không có giá trị là mấy."
So, he started folding and creasing Venezuela's colorful bills into trinkets and then larger creations like purses and bags. Each item consists of around 800 to 1,000 mostly 50 and 100-bolivar notes — less than 50 U.S. cents.
Thế là anh bắt đầu gấp những đồng tiền nhiều màu sắc của Venezuela thành những món đồ trang sức và lớn hơn là những tác phẩm như ví tiền và túi xách. Mỗi món đồ bao gồm khoảng 800-1000 đồng tiền bolivar mệnh giá 50-100 - chưa bằng 50 xu (tiền Mỹ).
On a busy day, Segovia can sell as many as 20 items, and a bulk order recently came in from a woman who runs a boutique in Bogota who heard about his creations on local TV.
Một ngày làm việc luôn chân luôn tay, Segovia có thể bán được tới 20 món đồ, và giao một đơn hàng khủng mới nhận cho một bà chủ tiệm ở Bogota, bà ta biết đến những tác phẩm của anh qua truyền hình địa phương.
With his earnings, he manages to send around $15 to his family in Caracas whenever he can.
Với chừng ấy thu nhập, anh cố gắng gửi khoảng 15 đô la Mỹ về cho gia đình mình ở Caracas bất cứ khi nào có thể.
"It's not a lot of money, but it's enough to have breakfast," he said.


Anh nói: "Đó không phải là số tiền lớn, nhưng đủ ăn sáng."
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.