Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Giáo dục
Teaching children with iPads means they struggle to concentrate without technology, study finds
Nghiên cứu cho thấy dạy trẻ bằng iPad khiến chúng khó tập trung khi không có công nghệ
Teaching children with iPads means they become disinterested in lessons without technology, an expert has warned.
Một chuyên gia đã cảnh báo dạy trẻ bằng iPads khiến chúng dần thiếu quan tâm vào bài học nếu không có công nghệ.
 Schools which fail to embrace digital learning techniques in the classroom will find it increasingly difficult to capture the attention of children, according to Dr Patricia Davies, a senior lecturer at the University of Wolverhampton. "I think we are getting to the stage where learning in a traditional setting is becoming more and more boring for young people and children,” she said. “We run the risk of losing a lot of them because they are not engaged.”
Theo giáo sư Patricia Davies, một giảng viên lâu năm ở Đại học Wolverhampton, trường nào mà không áp dụng kỹ thuật học bằng kỹ thuật số sẽ thấy ngày càng khó thu hút sự chú ý của trẻ. Bà nói: "Tôi nghĩ rằng chúng ta đang đến giai đoạn mà chuyện học trong môi trường kiểu cũ ngày càng trở nên nhàm chán đối với thanh thiếu niên." Chúng ta có nguy cơ bị mất nhiều học trò vì chúng không hứng thú”.
Dr Davies, an expert in computer science, said that while schools across the country are investing huge amounts of money in purchasing iPads and other digital tools for the classroom, teachers often do not know enough about the effect they have on children’s learning. She studied the introduction of iPads at a preparatory school in south-east England for children in year four and year seven, and found that while children had more fun in lessons with iPads, they also struggled to concentrate without them.
Tiến sĩ Davies, một chuyên gia về khoa học máy tính, nói rằng tuy trường học trên cả nước đang đầu tư rất nhiều tiền vào mua iPads và các công cụ kỹ thuật số khác dành cho lớp học, thì giáo viên thường không nhận thức đủ về hiệu quả của chúng đối với việc học của trẻ. Bà nghiên cứu việc đưa iPads vào một trường trung học cơ sở ở miền đông nam nước Anh để dạy trẻ lớp 4 và lớp 7, và nhận thấy rằng tuy trẻ em thích học với iPad, nhưng khi không có iPad, chúng cũng khó tập trung.
Analysing the children’s responses to the use of iPads, she found that “it was easy for them to become disengaged and disinterested in classes that did not involve iPad use because ‘the lessons are boring and [we] find it hard to concentrate’.” She concluded that the “excitement of these new digital technologies has the potential to prompt novel ways of teaching and learning”.
Phân tích phản ứng của trẻ về việc sử dụng iPad, bà nhận thấy "trẻ dễ mất hứng thú và thiếu quan tâm trong những lớp không dùng iPad bởi vì "bài học chán quá nên [tụi con] khó tập trung". Bà kết luận "niềm hào hứng với công nghệ số mới này có khả năng thúc đẩy cách dạy và học mới".
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.