Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
Study Shows Coral Reefs Get Sick from Plastic Waste
Nghiên cứu cho thấy các rạn san hô bệnh vì rác nhựa
Billions of bits of plastic waste are entangled in corals and sickening reefs from Thailand to Australia's Great Barrier Reef, scientists said Thursday.
Vào hôm thứ Năm, các nhà khoa học cho biết hàng tỉ mảnh rác nhựa bị vướng vào san hô và làm các rạn san hô từ Thái Lan đến Great Barrier nhiễm bệnh.
The trash is another pressure on corals, already suffering from overfishing, rising temperatures caused by climate change and other pollution. In the Asia-Pacific region, a total of 11.1 billion plastic items — including shopping bags, fishing nets, even diapers and tea bags — are ensnared on reefs, the scientists wrote in the journal Science.
Loại rác này càng làm san hô thêm khốn khổ, vốn đã tơi tả vì bị khai thác quá mức, vì nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu và các kiểu ô nhiễm khác. Các nhà khoa học viết trên tạp chí Khoa Học, ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tổng cộng 11,1 tỷ đồ nhựa bị mắc kẹt trên các rạn san hô, trong đó có túi mua hàng, lưới đánh cá, thậm chí có cả tã lót và túi trà nữa.
They projected the numbers would rise by 40 percent by 2025 as marine pollution gets steadily worse. The plastic increases the likelihood of disease about 20 times, to 89 percent for corals in contact with plastics from 4 percent in comparable areas with none. Trash may damage the tiny coral animals that build reefs, making them more vulnerable to illness. And bits of plastic may act as rafts for harmful microbes in the oceans. Scientists were shocked to find plastic even in remote reefs.
Họ dự báo con số này sẽ tăng 40% vào năm 2025 vì biển ngày càng ô nhiễm nặng hơn. Nhựa làm tăng khả năng mắc bệnh khoảng 20 lần, tăng từ 4% lên 89% đối với san hô tiếp xúc trựa tiếp với nhựa, so với khu vực không có nhựa. Rác có thể phá huỷ những sinh vật san hô tí hon chuyên tạo san hô, khiến san hô dễ bị bệnh hơn. Còn các mảnh nhựa có thể làm bè chuyên chở vi sinh vật có hại trong đại dương. Các nhà khoa học sốc khi thấy thậm chí ở các rạn san hô ở xa tít mù khơi mà cũng có rác nhựa.
"You could be diving and you think someone's tapping your shoulder but it's just a bottle knocking against you, or a plastic trash bag stuck on your tank," lead author Joleah Lamb of Cornell University told Reuters. "It's really sad," she said. "Corals are animals like us and have really thin tissues that can be cut and wounded, especially if they are cut by an item covered in all sorts of micro-organisms," she said. The scientists, from the United States, Australia, Thailand, Myanmar, Canada and Indonesia, surveyed 159 reefs from 2011-14 in the Asia-Pacific region. They found most plastic in Indonesia, with about 26 bits per 100 square meters (1076 square feet) of reef, and least off Australia, which has the strictest waste controls.
Tác giả chính, Joleah Lamb thuộc Đại học Cornell, cho hãng Reuters biết: “Có khi đang lặn và tưởng có người đang vỗ vai mình, thế ai dè đó chỉ là một cái chai đập vào mình, hoặc một túi rác nhựa mắc vào áo. Bà nói "Thật buồn. San hô cũng là động vật như chúng ta và có các mô rất mỏng có thể bị cứa đứt và bị thương, đặc biệt là nếu bị cứa bằng một thứ đầy vi trùng đủ loại.”bà nói. Các nhà khoa học, đến từ Hoa Kỳ,Úc, Thái Lan, Myanmar, Canada và Indonesia, đã khảo sát 159 rạn san hô từ năm 2011 đến 2014 ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Họ thấy rác nhựa ở Inđônêxia là nhiều nhất, cứ 100 mét vuông (1076 feet vuông) rạn san hô lại có khoảng 26 miếng nhựa, còn ngoài khơi nước Úc có ít rác nhựa nhất, quốc gia này kiểm soát rác thải kỹ lưỡng nhất.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
1 Bình luận
dd721411(02/03/2018 17:12:32)
3 words for us all: Reduce, Reuse, Recycle!
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.