Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn hoá - Giải trí - Thể thao
Stolen items belonging to John Lennon unearthed by German police
Cảnh sát Đức đã tìm thấy đồ của John Lennon bị đánh cắp
Diaries, prescription glasses and a cigarette case are among some 100 items belonging to John Lennon that have been recovered in Berlin after they were allegedly stolen by Yoko Ono's driver in 2006, German officials said Tuesday.
Cảnh sát Đức cho biết vào hôm thứ Ba, nhật ký, kính thuốc và một hộp thuốc lá, thuộc số khoảng 100 món đồ của John Lennon đã được thu hồi tại Berlin sau khi bị cho là bị tài xế của Yoko Ono đánh cắp vào năm 2016.
The suspect, Koral Karsan, lives in Turkey and is currently out of reach of German law enforcement, police said as they presented the late Beatle's rediscovered personal effects at a press conference.
Kẻ tình nghi, Koral Karsan, sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, hiện nằm ngoài tầm với của pháp luật của Đức, cảnh sát cho biết trong một cuộc họp báo khi đưa ra vật dụng tư trang vừa tìm thấy lại của thành viên nhóm Beatle đã quá cố này.
The former chauffeur worked for Ms Ono, Lennon's widow, from 1995 to 2006. He already spent 60 days in jail in 2007 in the United States for trying to blackmail Ms Ono. "We believe (he) is guilty and the suspected thief of the objects," Carsten Pfohl of Berlin's criminal police office told reporters. The items were stolen from Ms Ono's New York home in 2006. A total of 86 items - including postcards, letters, handwritten music scores and two pairs of Lennon's trademark round glasses - were discovered at a bankrupt Berlin auction house in July.
Cựu tài xế này làm việc cho bà Ono, góa phụ của Lennon, từ năm 1995 đến năm 2006. Hắn đã ở tù 60 ngày vào năm 2007 tại Hoa Kỳ vì đã đe dọa tống tiền bà Ono. "Chúng tôi tin chắc (hắn ta) có tội và nghi là kẻ trộm các món đồ này," Carsten Pfohl thuộc văn phòng cảnh sát hình sự ở Berlin nói với các phóng viên. Các món đồ này đã bị đánh cắp khỏi nhà bà Ono ở New York vào năm 2006. Tổng cộng 86 món - bao gồm bưu thiếp, thư từ, bản phối nhạc viết tay và hai cặp kính tròn đặc trưng của Lennon – đã được phát hiện tại một nhà đấu giá bị phá sản ở Berlin vào tháng 7.
More items were found hidden in the car of another suspect in the case, a 58-year-old German national who was arrested Monday on suspicion of fraud and handling stolen goods. One of the three diaries from the haul contains an entry penned by Lennon on December 8, 1980 - the day he was shot dead by a disturbed fan outside his Manhattan apartment building. "We were amazed by what we found," said Berlin prosecutor Michael von Hagen, calling the trove part of "music history". Lennon and Paul McCartney wrote the Beatles' biggest hits before the band split in 1970.
Nhiều món thấy bị giấu trong xe của một nghi phạm khác trong ca này, một công dân Đức 58 tuổi, đã bị bắt hôm thứ hai vì nghi ngờ gian lận và tiêu thụ đồ ăn cắp. Một trong ba quyển nhật kí trong số đồ tịch thu có một mục Lennon viết vào ngày 8 tháng 12 năm 1980 - ngày ông bị bắn chết bởi một fan hâm mộ khùng bên ngoài tòa nhà căn hộ của ông ở Manhattan. Công tố viên Berlin, Michael von Hagen đã nói: "Chúng tôi sững sờ trước những gì mình tìm thấy," và gọi đó là một kho báu của "lịch sử âm nhạc". Lennon và Paul McCartney đã viết những bản thành công nhất của Beatles trước khi ban nhạc này tan rã năm 1970.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
1 Bình luận
yosh14(21/01/2018 00:15:51)
thanks, the story is interesting and also a good way to learn new words.
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.