Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Y học - Sức khoẻ
'Miracle baby' born with heart outside body is first to survive in UK '
'Em bé kì diệu' sinh ra với trái tim nằm ngoài cơ thể là bé đầu tiên sống sót ở Anh
A mother who refused to terminate her pregnancy is celebrating her “miracle baby” - believed to be the first in the UK to survive after being born with her heart outside her body.
Một bà mẹ không chịu phá thai đang vui mừng chào đón “đứa con kì diệu” của mình - được cho là người đầu tiên ở Anh sống sót sau khi sinh ra với trái tim nằm ngoài cơ thể.
 Naomi Findlay and Dean Wilkins, of Bulwell, Nottinghamshire, were warned that the extremely rare condition meant almost no chance of survival. Now, they have told of their anxious wait after baby Vanellope Hope was born, with doctors warning that the first 10 minutes would prove crucial.

 Đôi vợ chồng Naomi Findlay và Dean Wilkins, ở Bulwell, Nottinghamshire, đã được báo trước rối loạn cực kỳ hiếm thấy này nghĩa là gần như không có cơ hội sống. Bây giờ, họ kể chuyện mình đã chờ đợi lo lắng sau khi bé Vanellope Hope ra đời, kèm theo lời cảnh báo của các bác sĩ rằng 10 phút đầu đời sẽ là những giây phút quyết định.
Mr Wilkins, 43, said: “Both Naomi and I were holding our breath waiting for her to take her first breath; we didn’t dare breathe until she took her first breath. When she cried, we cried. I felt hopeless and just held onto Naomi and was staring into her eyes praying that it was all going to be ok. Twenty minutes went by and she was still shouting her head off - it made us so joyful and teary,” Mr Wilkins said.
Ông Wilkins, 43 tuổi, nói: "Cả Naomi và tôi đều nín thở chờ con thở hơi thở đầu đời; chúng tôi không dám thở cho đến khi bé hít hơi thở đầu tiên. Khi bé khóc, chúng tôi cũng khóc. Tôi cảm thấy vô vọng và chỉ biết ôm Naomi và nhìn mãi vào mắt con, cầu xin mọi chuyện sẽ suông sẻ. Hai mươi phút trôi qua mà nhóc vẫn gào khóc to tướng – khiến chúng tôi mừng đến chảy nước mắt," Ông Wilkins cho biết.
Vanellope was due to be delivered on Christmas Eve before the rare condition meant she had to be born prematurely by caesarean section on November 22 at Glenfield Hospital in Leicester. The condition, ectopia cordis, which was discovered during a scan after nine weeks' pregnancy, showed the baby's heart and part of her stomach were growing on the outside of her body. The first scans led doctors to tell them that termination was the only option, the couple said.
Lẽ ra Vanellope sẽ được mẹ sinh ra vào đêm Giáng sinh, trước khi rối loạn hiếm hoi này đồng nghĩa với chuyện bé phải sinh non do phải mổ lấy thai vào ngày 22 tháng 11 tại bệnh viện Glenfield ở Leicester. Rối loạn này: tim nằm không đúng chỗ, đã được phát hiện khi soi chiếu lúc thai chín tuần, cho thấy tim và một phần dạ dày đang phát triển của bé nằm bên ngoài cơ thể. Đôi vợ chồng này cho biết, những hình chụp đầu tiên khiến các bác sĩ bảo họ rằng chỉ có một lựa chọn là phá thai mà thôi.
Mr Wilkins, who works as a builder, said: "We were told that our best bet was to terminate and my whole world just fell to bits."
Ông Wilkins, làm thợ xây dựng, nói: "Người ta bảo chúng tôi rằng tốt nhất là phá thai, khiến vũ trụ như sụp đổ trong tôi."
Ms Findley, a mother-of-two, said: "All the way through it, it was 'the chances of survival are next to none, the only option is to terminate, we can offer counselling' and things like that.
Cô Findley, mẹ một nhóc lên hai, nói: "Mọi người cứ nói suốt những câu đại loại như “hầu như chẳng có cơ may sống sót, lựa chọn duy nhất là phá thai, hãy gặp tư vấn'.
"In the end I just said that termination is not an option for me, if it was to happen naturally then so be it."
"Cuối cùng tôi chỉ nói phá thai không phải là lựa chọn của tôi, trời sinh sao thì cứ để thế."
Within an hour of being born, a team of around 50 staff assembled to carry out the first of three operations, over several weeks, to put her heart back fully inside her chest.
Nội trong một tiếng đồng hồ bé vừa ra đời, một nhóm khoảng 50 bác sĩ đã hợp lại để tiến hành ca phẫu thuật đầu tiên, trong số 3 ca phẫu thuật sẽ tiến hành trong mấy tuần, để đưa tim bé vào lại lồng ngực.
The series of procedures, with special lines inserted into her umbilical cord to give fluid and medication to support her heart, saw the chest gradually opened to create more space for the heart to fit back in.
Loạt phẫu thuật này, có dùng dây đặc biệt luồn vào cuốn rốn để truyền dịch và thuốc trợ tim, cưa lồng ngực dần dần hở ra để tạo thêm chỗ cho tim vào lại vừa khít.
After seven days, medics decided they could conduct the second operation, which was to open her chest a bit more so they could create more space for the heart to fit back in.
Sau bảy ngày, các bác sĩ quyết định họ có thể tiến hành ca phẫu thuật thứ hai: mở lồng ngực rộng thêm một chút để tim có thể lọt vào lại vừa vặn.
Normally, there is an indent on the left lung which creates space for the heart - but Vanellope did not have this.

Bình thường, bên phổi trái có một chỗ hõm cho tim - nhưng Vanellope lại không có chỗ hõm này.
Over a period of around two weeks, the heart naturally made its way back into the chest following gravity.
Qua một thời gian khoảng hai tuần, tim đã tự về đúng chỗ trong ngực nhờ trọng lực.
This allowed staff to carry out the final operation which involved taking skin from under her arms and moving it round to join in the middle of her body.
Việc này cho phép nhóm bác sĩ thiến hành ca phẫu thuật cuối, trong đó có lấy da dưới cánh tay, rồi xoay tròn để ghép vào giữa cơ thể.
Surgeons had created a mesh which protected the heart as she did not have ribs or a sternum.

Các bác sĩ phẫu thuật đã tạo một lưới che tim vì bé không có xương sườn cũng chẳng có xương ức.
As her organs fight for space inside her chest, Vanellope is still attached to a ventilation machine.
Vì nội tạng của bé đang chiến đấu giành chỗ trong ngực, nên Vanellope vẫn phải gắn máy trợ thở.
Mr Wilkins said: “The moment she was born I realised that we had made the right decision. We know this is going to be a rollercoaster and have started to prepare ourselves for the difficult times ahead, but we needed to give her a chance, and the team here have done that."
Ông Wilkins nói :" Ngay lúc con chào đời, tôi nhận ra mình đã quyết định đúng đắn. Chúng tôi biết rồi sẽ lên bờ xuống ruộng dữ lắm và đã chuẩn bị tinh thần chờ đón khó khăn phía trước, nhưng chúng tôi cần cho con một cơ hội sống, và nhóm bác sĩ ở đây đã trao cho con cơ hội đó."
East Midlands Congenital Heart Centre lead surgeon Branko Mimic said: "Cases such as Vanellope's, where everything else appears essentially normal, are even rarer, and whilst therefore it would seem more hopeful she will do well, it is therefore almost impossible to be confident of this."
Branko Mimic, bác sĩ phẫu thuật trưởng ở Viện tim bẩm sinh East Midlands nói: "Những ca như của Vanellope rất hiếm: về căn bản, mọi thứ đều có vẻ bình thường, mà dương như lại có nhiều hy vọng bé sẽ ổn, nên chuyện này gần như ta không thể chắc chắn gì được."
The couple named their child after a character in the Disney film, Wreck It Ralph.
Hai vợ chồng này đã đặt tên con giống tên một nhân vật trong phim Wreck It Ralph của Disney.

Ms Findlay said: "Vanellope in the film is so stubborn and she turns into a princess at the end so it was so fitting."
Bà Findlay cho biết: "Vanellope trong phim hết sức bướng bỉnh và cuối phim đã thành công chúa, nên tên này thiệt hợp với nó."
Estimates suggest that five to eight babies per million are born with ectopia cordis and serious congenital malformation in which the heart is abnormally located either partially or totally outside of the chest. Babies born with the condition generally have less than a 10 per cent chance of survival.
Ước tính năm đến tám bé trong 1 triệu bé ra đời bị tim nằm sai chỗ và dị dạng bẩm sinh nghiêm trọng tim nằm sai chỗ một phần lẫn hoàn toàn bên ngoài ngực. Bé bị rối loạn này thường có chưa đến 10 phần trăm cơ may sống sót.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.