Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
twice
[twais]
|
phó từ
hai lần
hai lần hai là bốn
hắn đã hai lần nói dối chúng tôi
tôi đã đọc quyển sách này hai lần
gấp hai, gấp đôi
tôi cần gấp hai thế này
hiệu suất của chiếc ô tô tăng gấp đôi từ khi máy được điều chỉnh
cô ấy làm việc gấp đôi cậu em trai
suy nghĩ chín chắn trước khi làm gì
không chỉ một lần mà những hai lần
anh đã mua đủ sơn để sơn ngôi nhà không chỉ một mà những hai lần!
xem once
giỏi hơn, mạnh hơn... nhiều
Sao anh dám phê bình ông ấy? Ông ấy bằng mấy anh đấy chứ!
Chuyên ngành Anh - Việt
twice
[twais]
|
Kỹ thuật
gấp đôi, hai lần
Toán học
gấp đôi, hai lần
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
twice
|
twice
twice (adv)
two times, double, twofold