Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
bought
|
Xem buy
Từ điển Anh - Anh
bought
|

bought

bought (bôt) verb

Past tense and past participle of buy. See Regional Note at boughten.