Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
absence
['æbsəns]
|
danh từ
( absence from something ) sự không có mặt ở nơi nào đó
việc nó liên tiếp vắng mặt ở trường là rất đáng ngại
việc đó xảy ra khi bạn vắng mặt
trong khi ông giám đốc vắng mặt, tôi sẽ đảm nhận công việc
sự vắng mặt không xin phép
cơ hội hoặc thời gian ở xa
nhiều lần vắng mặt ở cơ quan
suốt thời gian dài ông ấy vắng mặt
sau một thời gian vắng mặt ba tháng
sự thiếu, sự không có
sản xuất trong tình trạng thiếu những máy móc cần thiết
sự lơ đãng; sự đãng trí
sự thiếu chứng cứ xác định
xem leave
Từ điển Anh - Anh
absence
|

absence

absence (ăbʹsəns) noun

Abbr. abs.

1. The state of being away.

2. The time during which one is away.

3. Lack; want: an absence of leadership.

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
absence
|
absence
absence (n)
  • nonappearance, absenteeism, time off
    antonym: presence
  • lack, nonexistence, deficiency, want, dearth, privation
    antonym: surplus