Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Olympic
[ə'limpik]
|
tính từ
(thuộc) đại hội Ô-lem-pích
lực sĩ của Đại hội Ô-lem-pích
cô ấy đã phá kỷ lục 5000 mét ở Đại hội Ô-lem-pích
Đại hội thể thao Ô-lem-pích (cổ Hy-lạp)
Đại hội thể thao quốc tế Ô-lem-pích (cũng) the Olympics