Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
plead
[pli:d]
|
nội động từ, động tính từ quá khứ và thì quá khứ là pleaded hoặc pled
(pháp lý) bào chữa, biện hộ, cãi
biện hộ cho ai, bênh vực ai
cãi chống lại ai
(nghĩa bóng) tư cách đạo đức của anh ta trong quá khứ là lời biện hộ cho anh ta
bênh vực việc hiện đại hoá hệ thống chuyên chở công cộng của thành phố
( to plead with somebody / for something )) cầu xin, nài xin
xin rủ lòng thương, xin khoan dung
anh ta cầu xin bố mẹ có thái độ thông cảm hơn
cô ta van xin hắn đừng bỏ rơi cô ta
cậu bé nài xin được lái chiếc máy kéo
đưa ra cái gì như lời giải thích hoặc lời xin lỗi (nhất là vì đã làm điều gì sai hoặc đã không làm điều gì); lấy cớ, tạ sự
họ đòi anh ta bồi thường thiệt hại, nhưng anh ta tạ sự là mình rất nghèo
lấy cớ là không có kinh nghiệm
lấy cớ là công việc có nhiều khó khăn
anh ta xin lỗi về việc không đến dự tiệc, tạ sự là quá bận việc
viện cớ là không biết luật cũng không có lợi gì cho anh khi anh bị bắt
ngoại động từ
đưa (một vụ kiện) ra trước toà án
họ thuê luật sư giỏi nhất mà họ có thể kiếm được để cãi cho họ
đưa ra cái gì làm cơ sở cho một vụ kiện ở toà án (thay mặt cho ai)
luật sư của bị cáo nói rằng ông ta muốn chứng minh là bị cáo mất trí
lập luận để bênh vực cái gì; biện hộ bằng lý lẽ
biện hộ cho các tù nhân chính trị
thú nhận tội lỗi của mình; nhận tội
không nhận tội
Từ liên quan
answer present