Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
modest
['mɔdist]
|
tính từ
khiêm tốn, nhún nhường, nhũn nhặn
người anh hùng rất khiêm tốn về những chiến công to lớn của mình
thuỳ mị, nhu mì, e lệ
một cô gái nhu mì
vừa phải, phải chăng, có mức độ; bình thường, giản dị
những yêu cầu của tôi rất là phải chăng
một căn nhà nhỏ bé giản dị
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
modest
|
modest
modest (adj)
 • self-effacing, humble, discreet, unassuming, unpretentious, reserved
  antonym: arrogant
 • shy, diffident, unsure, uncertain, retiring, meek, unassertive
  antonym: overbearing
 • unexceptional, ordinary, humble, plain, restrained, unpretentious, simple, reserved, discreet, diffident, limited, quiet
  antonym: showy
 • moderate, reasonable, acceptable, small, low, token, fair
  antonym: excessive (disapproving)