Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bash
[bæ∫]
|
danh từ
cú đánh mạnh
(từ lóng) thử làm việc đó, gắng làm việc đó
động từ
đánh mạnh, va mạnh, đập mạnh
đập mạnh nắp hộp xuống
đập đầu vào cái gì