Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
severe
[si'viə]
|
tính từ
khắt khe, gay gắt (trong thái độ, cách cư xử)
một cái nhìn nghiêm khắc
nghiêm khắc với con cái
rất xấu, rất mãnh liệt, rất gay go, khốc liệt, dữ dội
một cơn đau răng nhức nhối
một cơn bão khốc liệt
đòi hỏi kỹ năng, đòi hỏi khả năng rất cao, đòi hỏi tính kiên nhẫn
một cuộc trách nghiệm gắt gao sức chịu đựng của những người leo núi
giản dị, mộc mạc; không trang điểm (về kiểu cách, dung nhan, cách trang phục..)
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
severe
|
severe
severe (adj)
 • harsh, stern, strict, cruel, brutal, ruthless, relentless, rigorous, difficult
  antonym: gentle
 • acute, grave, critical, serious, dangerous, awful, terrible
  antonym: slight
 • plain, simple, Spartan, unadorned, unembellished, undecorated, stark, austere
  antonym: ornate
 • Từ thông dụng khác
   
  e [i:]
   
  dump ['dʌmp]
   
  portrait ['pɔ:treit]
   
  chemistry ['kemistri]
   
  compute [kəm'pju:t]
   
  meat [mi:t]