Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
toothache
['tu:θeik]
|
danh từ
sự đau răng; bệnh đau răng
tôi bị đau răng
Chuyên ngành Anh - Việt
toothache
['tu:θeik]
|
Kỹ thuật
đau răng