Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
younger
['jʌηgə]
|
tính từ
út
em trai út
con trai út
em
Edison the younger
Ê-đi-xơn em