Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
orchestra
['ɔ:kistrə]
|
danh từ
ban nhạc; dàn nhạc
một dàn nhạc khiêu vũ, đàn dây, giao hưởng