Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
instruction
[in'strʌk∫n]
|
danh từ
sự dạy
kiến thức truyền cho, tài liệu cung cấp cho
( số nhiều) chỉ thị, lời chỉ dẫn
không thể chối cãi rằng có nhiều lời hướng dẫn quý giá trong quyển sách hướng dẫn này
Chuyên ngành Anh - Việt
instructions
|
Kinh tế
hướng dẫn
Kỹ thuật
hướng dẫn
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
instructions
|
instructions
instructions (n)
  • orders, commands, directions, directives
  • directions, advice, guidelines, information