Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
frying-pan
['fraiiηpæn]
|
danh từ
cái chảo, chảo rán
(xem) fire