Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ecstasy
['ekstəsi]
|
danh từ
(cảm xúc hay trạng thái) cực kỳ sung sướng hay hạnh phúc; xuất thần; nhập định
sự sướng mê
đang trong trạng thái đê mê (sung sướng quá đỗi)
trong/đi vào/rơi vào trạng thái mê li (cái gì)
sự nhập định trong tôn giáo