Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
drake
[dreik]
|
danh từ
mồi câu
vịt đực
(xem) duck
(xem) duck