Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
tremendous
[tri'mendəs]
|
tính từ
ghê gớm, kinh khủng, khủng khiếp, dữ dội
một chấn động khủng khiếp
một cơn bão dữ dội
(thông tục) rất lớn, bao la, to lớn
một thắng lợi to lớn
vất vả hết sức để..., chạy ngược chạy xuôi để...
(thông tục) rất tốt, khác thường