Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
longer
['lɔηgə]
|
phó từ
nữa, hơn nữa, lâu hơn nữa
hãy đợi một chút nữa
không... nữa
chàng sinh viên ấy không còn là một thằng bé ngây thơ nữa