Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
demand
[di'mɑ:nd]
|
danh từ
sự đòi hỏi, sự yêu cầu; nhu cầu
giấy yêu cầu thanh toán nợ
khi yêu cầu, theo yêu cầu
được nhiều người yêu cầu, được nhiều người chuộng
luật cung cầu
( số nhiều) những sự đòi hỏi cấp bách (đối với thì giờ, túi tiền... của ai)
ngoại động từ
đòi hỏi, yêu cầu; cần, cần phải
vấn đề này đòi hỏi phải giải quyết thận trọng
lá thư này cần phải trả lời ngay tức khắc
hỏi, hỏi gặng
anh ta gặng hỏi tôi cần những gì