Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cặp câu song ngữ
Thành viên đóng góp gần nhất
 • Linhlan9119
 • lumieres.jp@gmail.com
 • bemay2002
 • Chi_Korra
 • thuhavvipgd
 • 2193
 • Minx66
 • thinhsun
 • kaguya
 • ameliavu
 • TrangFap_AmserII
 • Tetrazz
 
 • Be at the boil
 • Đang sôi
  •  
 
 • Casual visit
 • Cuộc thăm viếng tình cờ
  •  
 
 • Cross someone's hand with a piece of money
 • Cho người nào tiền
  •  
 
 • Extensive cultivation
 • Quảng canh
  •  
 
 • Culture of cholera germs
 • Mẻ cấy vi trùng bệnh tả
  •  
 
 • Be out of money
 • Hết tiền
  •  
 
 • Ask out of curiosity
 • Hỏi vì tò mò
  •  
 
 • Cheat somebody out of his money
 • Lừa ai lấy hết tiền
  •  
 
 • Outlet of water
 • Chỗ thoát nước
  •  
 
 • Pessimistic outlook
 • Quan điểm bi quan
  •  
 
 • Written requests for the cancellation of arbitral awards.
 • Đơn yêu cầu huỷ quyết định trọng tài.
  •  
 
 • They develop into managers for whom no one with talent or ambition wants to work.
 • Họ trở thành những nhà quản lý mà không một nhân viên tài năng hoặc có tham vọng nào muốn làm việc với họ.
  •  
 
 • It confers authority to act within a certain scope but is seldom sufficient to get things done.
 • Nó đem lại cho bạn quyền hành động trong một phạm vi nào đó nhưng hiếm khi đủ để thực hiện công việc.
  •  
 
 • The first executive initially had been uninterested in William's proposal.
 • Người đầu tiên ban đầu tỏ ra không quan tâm đến đề xuất của william.
  •  
 
 • So what is small talk -- how would you define that?
 • Vậy chuyện phiếm là gì -- bạn định nghĩa nó như thế nào?
  •