Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cặp câu song ngữ
Thành viên đóng góp gần nhất
 • Young2502
 • kaguya
 • BaoNgoc
 • 77777777777777777
 • thudiem
 • phucDG
 • AnhYun
 • Chut22
 • loveall1204
 • L.V.T.Anh
 • truong0917
 • ymoonla@gmail.com
 
 • Have a monkey on one's back
 • Nghiện thuốc phiện
  •  
 
 • Morbid imagination
 • Trí tưởng tượng không lành mạnh
  •  
 
 • List of domains entitled to special investment preferences.
 • Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.
  •  
 
 • The Ministry of Construction announces list and states the HS code as shown in export-import commodities tariff nomenclature.
 • Bộ xây dựng công bố danh mục và ghi rõ mã số hs đúng trong biểu thuế xuất nhập khẩu.
  •  
 
 • He stood nailed to the ground
 • Nó đứng như chôn chân xuống đất
  •  
 
 • Narrow street
 • Phố đi hẹp
  •  
 
 • Not on your nelly
 • Chắc chắn là không
  •  
 
 • I did not say so
 • Tôi không hề nói như vậy
  •  
 
 • He is not of our number
 • Nó không ở trong bọn chúng tôi
  •  
 
 • Not every American uses the downward staircase.
 • Không phải người mỹ nào cũng sử dụng cầu thang đi xuống.
  •  
 
 • Buy in quantities
 • Mua một số lớn
  •  
 
 • The suitcase burst open and its contents rained on the floor
 • Chiếc va li bật tung ra và đồ đạc trong đó rơi lả tả xuống sàn
  •  
 
 • Renew one's friendship with someone
 • Nối lại tình bạn với ai
  •  
 
 • Right-hand glove
 • Chiếc găng tay phải
  •  
 
 • Roar of applause
 • Tiếng hoan hô ầm ầm
  •