Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cặp câu song ngữ
Thành viên đóng góp gần nhất
 • Omchay
 • ngdiha
 • Linhlan9119
 • lumieres.jp@gmail.com
 • bemay2002
 • Chi_Korra
 • thuhavvipgd
 • 2193
 • Minx66
 • thinhsun
 • kaguya
 • ameliavu
 
 • Piece a cake
 • Dễ như ăn bánh
  • Omchay  
 
 • Go out of your way to do sth
 • Cố gắng hết sức làm gì cho ai đó
  • ngdiha  
 
 • Rub sb up the wrong way
 • Làm ai đó khó chịu (không cố ý)
  • ngdiha  
 
 • Rub salt in/into the wound
 • Xát muối vào vết thương
  • ngdiha  
 
 • meet sb in person
 • gặp mặt trực tiếp ai đó
  • Linhlan9119  
 
 • Make best use of
 • Tận dụng tối đa
  • lumieres.jp@gmail.com  
 
 • take off
 • Cất cánh (máy bay); trở nên phổ biến hoặc thành công; tránh mặt ai
  • bemay2002  
 
 • to groom
 • (từ lóng) dụ dỗ, lôi kéo ( một đứa trẻ )
  • Chi_Korra  
 
 • find a situation
 • tìm được việc làm
  • thuhavvipgd  
 
 • greedy
 • tham lam
  • 2193  
 
 • porcelain
 • sứ
  • Minx66  
 
 • crop
 • vụ mùa, mùa màng
  • Minx66  
 
 • accommodation
 • chỗ ở
  • Minx66  
 
 • surround
 • vây quanh, xung quanh, bao quanh
  • Minx66  
 
 • separate
 • tách rời
  • Minx66