Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cặp câu song ngữ
Thành viên đóng góp gần nhất
 • thuhavvipgd
 • 2193
 • Minx66
 • thinhsun
 • kaguya
 • ameliavu
 • TrangFap_AmserII
 • Tetrazz
 • giangthan1999
 • Kimamibts22
 • hungverkama
 • ngotuantu
 
 • find a situation
 • tìm được việc làm
  • thuhavvipgd  
 
 • greedy
 • tham lam
  • 2193  
 
 • porcelain
 • sứ
  • Minx66  
 
 • crop
 • vụ mùa, mùa màng
  • Minx66  
 
 • accommodation
 • chỗ ở
  • Minx66  
 
 • surround
 • vây quanh, xung quanh, bao quanh
  • Minx66  
 
 • separate
 • tách rời
  • Minx66  
 
 • manufacture
 • sản xuất, chế biến
  • Minx66  
 
 • United we stand diveded we fall
 • Đoàn kết chúng ta đứng lên chia rẽ chúng ta gục ngã
  • thinhsun  
 
 • Sometimes, no matter how determined you are, you fail.
 • Đôi lúc, dù cho bạn cố gắng đến đâu, bạn thất bại
  • kaguya  
 
 • Strong as ox
 • Khoẻ như trâu
  • ameliavu  
 
 • BE + BROKE
 • Hết Tiền
  • TrangFap_AmserII  
 
 • my cup of tea
 • thích - đúng ngay sở thích
  • Tetrazz  
 
 • a piece of cake
 • dễ ợt - dễ như ăn bánh
  • Tetrazz  
 
 • compulsory
 • bắt buộc
  • giangthan1999