Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cặp câu song ngữ
Thành viên đóng góp gần nhất
 • TrangFap_AmserII
 • Tetrazz
 • giangthan1999
 • Kimamibts22
 • hungverkama
 • ngotuantu
 • uirich
 • kaguya
 • gianglikk
 • Zerd
 • BaoNgoc
 • Young2502
 
 • BE + BROKE
 • Hết Tiền
  • TrangFap_AmserII  
 
 • my cup of tea
 • thích - đúng ngay sở thích
  • Tetrazz  
 
 • a piece of cake
 • dễ ợt - dễ như ăn bánh
  • Tetrazz  
 
 • compulsory
 • bắt buộc
  • giangthan1999  
 
 • Ups and downs
 • chỉ khoảng thời gian thăng trầm
  • Kimamibts22  
 
 • she go to school by motobike
 • cô ấy đi đến trường bằng xe gắn máy
  • hungverkama  
 
 • vui
 • happy
  • hungverkama  
 
 • my name is Tu
 • tên của tôi là Tú
  • ngotuantu  
 
 • my sister is pretty
 • chị của tôi đẹp
  • ngotuantu  
 
 • my friend is very short
 • bạn của tôi rất thấp
  • ngotuantu  
 
 • would you like some orange juice ?
 • Bạn có muốn một chút nước cam không ?
  • ngotuantu  
 
 • Would you like some milk
 • Bạn có muốn một chút sữa
  • ngotuantu  
 
 • I'm a old boy
 • tôi là chàng trai già
  • ngotuantu  
 
 • I am a young girl
 • tôi là cô gái trẻ
  • ngotuantu  
 
 • There are twenty classrooms in my school
 • Có 20 lớp học trong trường của tôi
  • ngotuantu