Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cặp câu song ngữ
Thành viên đóng góp gần nhất
 • uirich
 • kaguya
 • gianglikk
 • Zerd
 • BaoNgoc
 • Young2502
 • 77777777777777777
 • thudiem
 • phucDG
 • AnhYun
 • Chut22
 • loveall1204
 
 • you should go to bed early
 • Bạn nên đi ngủ sớm
  • uirich  
 
 • my name is Linh
 • tôi tên là Linh
  • uirich  
 
 • i'm coming back tomorrow
 • tôi sẽ trở lại vào ngày mai
  • uirich  
 
 • Mr Robinson watches T.V every night
 • Ông Robinson xem T.V mỗi đêm
  • uirich  
 
 • My is very good at Physics
 • My rất giỏi ở môn Vật Lý
  • kaguya  
 
 • They are playing volleyball now
 • Họ đang chơi bóng chuyền bây giờ
  • uirich  
 
 • Mai is tired now
 • Mai bây giờ mệt mỏi
  • uirich  
 
 • Look!The birds are flying
 • Hãy nhìn những con chim đang bay
  • uirich  
 
 • Listen!Mai is singing
 • Nghe Mai đang hát
  • uirich  
 
 • i'm going to the market
 • tôi sẽ đi chợ
  • uirich  
 
 • He reads a newspaper
 • Anh ấy đọc một tờ báo
  • uirich  
 
 • Mai and Lan play games after school
 • Mai và Lan chơi trò chơi sau giờ học
  • uirich  
 
 • Vy listen to music every night
 • vy nghe nhạc mỗi đêm
  • gianglikk  
 
 • If you eat fruit/vegetables, it help you avoid obesity
 • Nếu bạn ăn trái cây/rau, nó giúp bạn chóng béo phị
  • Zerd  
 
 • It helps you to concentrate at school (sleep more)
 • Nó giúp bạn tập trung ở trường(ngủ nhiều)
  • Zerd