Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
turned
['tə:nd]
|
tính từ
được tiện
mài gọt láng bóng
( a man turned fifty ) một người quá năm mươi
(ngành in) đảo ngược
( turned out ) ăn diện đẹp
( well turned sentence ) câu diễn đạt khéo
Chuyên ngành Anh - Việt
turned
['tə:nd]
|
Kỹ thuật
đã tiện, đã xoay
Xây dựng, Kiến trúc
đã tiện, đã xoay