Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
thereon
[ðeər'ɔn]
|
phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ) trên đó, trên ấy
chiếc bàn và tất cả những gì trên đó
ngay sau đó, tiếp theo đó; do đó