Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
teenager
['ti:neidʒə]
|
Cách viết khác : teener [ti:nə]
danh từ
thanh thiếu niên (người ở tuổi 13 đến 19)
một câu lạc bộ cho thanh thiếu niên