Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
sà-lan
[sà-lan]
|
(từ gốc tiếng Pháp là Chaland) barge; lighter
Lighterage
Từ điển Việt - Việt
sà-lan
|
danh từ
phương tiện vận chuyển trên sông
tàu thuỷ kéo theo một sà-lan