Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pigsty
['pigstai]
|
danh từ (như) sty
chuồng heo (như) pigpen
(thông tục) nơi rất bẩn thỉu, bừa bãi (như) lợn