Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
moustache
[məs'tɑ:∫]
|
Cách viết khác : mustache ['mʌstæ∫]
danh từ
râu để mọc ở môi trên; ria
( moustaches ) ria dài; râu mép