Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
leu
[lei]
|
danh từ, số nhiều lei
đồng lây (tiền Ru-ma-ni) ( (cũng) ley )