Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
hydrostatic
[,haidrou'stætik]
|
tính từ
thuỷ tĩnh
cân thủy tĩnh
Chuyên ngành Anh - Việt
hydrostatic
[,haidrou'stætik]
|
Hoá học
thủy tĩnh
Kỹ thuật
thuỷ tĩnh
Toán học
thuỷ tĩnh
Xây dựng, Kiến trúc
(thuộc) thuỷ tĩnh