Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
fresco
['freskou]
|
danh từ, số nhiều frescos , frescoes
lối vẽ trên tường
tranh vẽ trên tường, bích hoạ