Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
est
[,i: es 'ti:]
|
viết tắt
giờ chuẩn ở miền Đông ( Eastern standard time )
phương pháp trị liệu bằng xung điện ( Electroshock treatment )