Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
doit
['dɔit]
|
danh từ
số tiền rất nhỏ; đồng xu
cái nhỏ mọn, cái không đáng kể
chẳng cần tí nào, cóc cần gì